Over de Zorgende Stad

De Zorgende Stad, getrokken door de gemeente Enschede, houdt haar inwoners zo gezond mogelijk. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat om een brede kijk op gezondheid, waarbij aandacht is voor welzijn, wonen en zelfredzaamheid. De regie ligt – waar mogelijk – bij de mensen zelf. Zorgvragen worden zoveel mogelijk zelf en in samenwerking met de directe omgeving opgelost.

Inzet van slimme digitale middelen

Slimme digitale innovaties kunnen hieraan bijdragen: innovaties die beschikbaar komen op de consumentenmarkt of innovaties die door zorgprofessionals worden aangereikt. Zo kunnen mensen langer thuis wonen, wordt zorgvraag en zorgbehoefte goed op elkaar afgestemd en zelfredzaamheid gestimuleerd.

13920693164_6c87ee03f9_b

Werkwijze Zorgende Stad

Zorgende Stad werkt aan het verwezenlijken van kansen van ICT voor de volgende opgaven:

  • Opgave 1: Juiste informatie op het juiste moment (op het gebied van zorg en welzijn)
  • Opgave 2: Informele zorg en samenredzaamheid bevorderen
  • Opgave 3: Zorg, preventie en ondersteuning op afstand (eHealth en Domotica)
  • Opgave 4: Eigen regie en zelf-management (gezondheidsdossier)

13897135991_73b35d152a_b

Wil je meedoen?

De Zorgende Stad is er voor alle betrokken (overheid, ondernemers, onze burgers, onderzoek, onderwijs & out-of-the box denkers) die willen werken aan het verwezenlijken van kansen van ICT voor maatschappelijke opgaven in de zorg.

Is deze informatie ook interessant voor een collega? Wijs hen dan op dit initiatief. Dank!

Lidy Steenwinkel en Hans Haveman Digitale Steden Agenda, ZORGENDE STAD 06 52892504 | www.digitalestedenagenda.nl |@digitalesteden

Je kunt niet meer reageren.