Terugblik eHealth Steden Estafette Den Haag

De Haagse editie van de eHealth Steden Estafette was een groot succes. Zo’n 170 deelnemers waren naar het Haga Ziekenhuis gekomen om gevoed te worden met presentaties, verhalen en workshops over wat er op eHealth gebied leeft in Den Haag. Deze estafette had een speciaal tintje: niet alleen de estafette zelf, ook een zorgeditie van het Haagse ‘ICT Café’ vond op deze dag plaats. Daarnaast luidde deze estafette het begin van de nationale eHealth week in: op allerlei plekken in Den Haag was voor bewoners een week lang te horen, zien en ervaren wat eHealth voor hen kan betekenen. Het videoverslag laat de beelden voor zich spreken.

Programma

De deelnemers werden welkom geheten door Daniël Tijink van ECP samen met Caroline Bestebreurtje van de Haga Academy. Het vanuit het ziekenhuis thuis ondersteunen van patiënten was een van de dingen waarover zij vertelde. Ook vertelde zij over het ‘innovatielab’ in het ziekenhuis dat de week erna officieel door minister Schippers geopend zou worden. Keynote speaker Bert Mulder hield daarna een prikkelend betoog over maatschappelijke informatievoorziening. Hij constateerde dat goede eHealth voorzieningen pas over 10 jaar echt hard nodig zullen zijn.

Sander Oltshoorn, programmanager zorg en innovatie in Den Haag vertelde vervolgens over het programma Gezond Lang Thuis en de‘iZi ervaarwoning‘. De samenwerking tussen overheid, zorg, kennisinstellingen en bedrijven noemen ze hier de ‘Haagse Ruit’. Het programma kent vier onderdelen: positieve gezondheid, technologische innovatie, zorgeconomie en levensloop bestendig wonen. Binnen het IZI-samenwerkingsverband van bewonersorganisatie, overheid, onderwijsinstellingen en marktpartijen is men begonnen met de volgende aanpak: 1) in kaart brengen van de leefwereld 2) een ervaarwoning inrichten 3) werken aan de meerwaarde van oplossingen om te zien hoe het verder kan worden uitgerold en 4) verbinden van bewoners door het stimuleren van communitybuilding. De regie ligt bij inwoners en men is begonnen in een flatgebouw met 92 huishoudens.

Workshops

Na het plenaire gedeelte volgden maar liefst 8 workshops die in twee rondes werden aangeboden:

  1. IZI Gezond Lang Thuis: eigenaarschap bij bewoners;
  2. Schaalbaarheid en eHealth: de grote uitdaging;
  3. Nieuwe vormen van burgerparticipatie: casus scootmobiel centrale;
  4. eHealth: burenhulp vind je digitaal;
  5. Lucca makes you happy! Een app voor jongeren die in behandeling zijn wegens psychische problemen;
  6. eHealth in de spreekkamer;
  7. Effectief communiceren in de zorg;
  8. Wanneer is eHealth succesvol?

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Eindhoven en Breda al eerder laten zien wat zij in huis hebben.  De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente. De volgende stad en tevens laatste stad die we aandoen in deze estafette is Amsterdam op woensdag 22 maart 2017.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze bijeenkomst, een verslag en/of presentaties ontvangen?  Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

Je kunt niet meer reageren.