Terugblik eerste bijeenkomst ‘Opschalingscoalitie eHealth’

Op donderdag 7 juli kwamen op het kantoor van de Digitale Steden Agenda vertegenwoordigers van alle steden die aan de eHealth Estafette deden of gaan meedoen bij elkaar. De aftrap van de ‘Opschalingscoalitie eHealth’ is een feit. Woerden, Alkmaar, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Zuidoost-Brabant, Breda, Amsterdam en Den Haag zetten de schouders onder daadwerkelijke, gemeente-overschrijdende adaptatie en opschaling van bewezen succesvolle eHealth toepassingen.

Een logische volgende stap

Dat de eHealth Steden Estafette een succes is, blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee de diverse steden de estafette bijeenkomst organiseren. Ook de niet aflatende hoge opkomst van bezoekers, uit uiteenlopende sectoren, laat zien dat eHealth als middel om zelfredzaamheid te bevorderen, door de vele betrokkenen belangrijk wordt gevonden. Daar waar bij de estafette het delen van kennis en creëren van awareness de eerste stap is, is het smeden van coalities van de verbanden die de estafette voortgebracht heeft, stap twee.

Wat is de bedoeling?

De centrale vraag van deze opschalingscoalitie is: hoe nemen we de belemmeringen die opschaling in de weg staan, weg? Het plan is om met clubjes van 2, 3 à 4 steden tot opschaling van één of meerdere werkwijzen, toepassingen of initiatieven te komen. Daarvoor zullen we dit jaar nog 3 of 4 keer bij elkaar komen tot eind 2016, waarin we tot een duidelijk opschalingsplan komen, dat van start gaat in 2017. Voorbeelden en vragen over opschalingsprojecten zijn beeldschermzorg, hoe zit het met de financiering, hoe staan de wethouders erin, etc.

Er is tijdens deze eerste sessie verkend of we met deze opschalingscoalitie een goede samenwerkingsvorm vinden. Voor de volgende keer zullen we een overzicht van casussen maken en uitzoeken met welke van deze projecten we kunnen beginnen. Uit de al gedane inventarisatie kwamen de volgende mogelijke projecten naar voren:

 1. Leefstijl monitoring, Smallingerland
 2. App store GGD, samenwerking Amsterdam en Rotterdam
 3. Robotica en Virtual Reality, Den Haag
 4. Inwoner cloud, Woerden, Boxtel, Eindhoven
 5. Platform OZO (Raalte en omgeving)
 6. WeHelpen, NLvoorelkaar, BUUV
 7. Beeldschermzorg
 8. Digitale wijkcoach, Enschede
 9. Broedplaatsen, Breda
 10. Slimste huis, Alkmaar
 11. Compaan
 12. Do something Different

Naast productniveau zal er ook gekeken worden naar procesniveau, waarbij het project een middel kan zijn om het proces goed in kaart te brengen.

Iedereen mag meedoen

Ben jij werkzaam in een gemeente die eHealth hoog op de agenda heeft staan en wil je hierin samen met andere gemeentes sterker worden? Wil je meer leren van wat andere gemeentes doen en hoe ze dat doen? Of is jouw gemeente bezig met een eHealth toepassing die baat heeft bij verspreiding buiten jouw gemeentegrenzen? Dan kun je je nog steeds aansluiten bij onze ”Opschalingscoalitie eHealth”. Neem hiervoor contact op met Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

Je kunt niet meer reageren.