Archieven per steekwoord: ehealth

Finale eHealth Steden Estafette in Amsterdam, kom je ook?

Kom woensdag 22 maart naar de Amsterdamse finale van de eHealth Steden Estafette! Amsterdam als ‘Age Friendly City’ staat op deze middag centraal. Denk en praat mee met alle eHealth experts die met je in gesprek willen over wat zij van hun ‘brilliant failures’ kunnen leren.

Speciale editie ICT-café op 20 januari in Den Haag

Vrijdag 20 januari belooft een bijzondere dag te worden in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Niet alleen zal er die dag een eHealth Steden Estafette gehouden worden. Ook vindt aansluitend aan deze estafette een speciale editie van het Haagse ICT-café plaats. Het ICT-café gaat dit keer in op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologie in (gezondheids)zorg en welzijn. Welke technologische mogelijkheden zijn er? En hoe maak je hier zinvol gebruik van, of je nu zorg ontvangt of verleent? Deze vragen staan op 20 januari centraal.

20 Januari eHealth Steden Estafette Den Haag!

De eHealth Steden Estafette raast door! Was afgelopen vrijdag 2 december Breda de stad die haar eHealth toepassingen liet zien, op vrijdag 20 januari is Den Haag aan de beurt om geïnteresseerden welkom te heten. Deze datum is niet toevallig gekozen: de week daarop volgend wordt namelijk de eHealth week 2017 gehouden. De Haagse estafette bijeenkomst is de kick-off van deze week, waarin op vele plekken in Den Haag allerlei organisaties hun deuren openen voor iedereen die meer wil weten over eHealth toepassingen.

Opschalingscoalitie eHealth: profijt voor meer bewoners

De vertegenwoordigers van de steden die aan de eHealth Estafette meedoen kwamen 28 september voor de tweede bij elkaar voor de 'Opschalingscoalitie eHealth'. Doel: door heel Nederland meer (kwetsbare) bewoners sneller toegang geven tot aantoonbaar goed werkende eHealth toepassingen. Om daar te komen wisselen deze steden onderling kennis en informatie uit over zowel de eHealth toepassingen als hoe je als gemeente slim opereert in het krachtenveld van zorg verleners, verzekeraars, bewoners en andere partijen.

Terugblik eerste bijeenkomst ‘Opschalingscoalitie eHealth’

Dat de eHealth Steden Estafette een succes is, blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee de diverse steden de estafette bijeenkomst organiseren. Daar waar bij de estafette het delen van kennis en creëren van awareness de eerste en belangrijkste stap is, is het smeden van coalities van de verbanden die de estafette voortgebracht heeft, stap twee. Hiervoor zijn we op 7 juli met een groep steden bijeen gekomen.

Connected homes voor preventie, curatie en zorg

Voeg e-health en domotica bij elkaar en je krijgt het smart carehome. Het slimme zorghuis bestrijkt een breed gezondheidsgebied. Preventief gaat het om de gezonde leefomgeving, de complete Gezondheid Leefstijl en Welzijn (GLW).

eHealth op het ECP congres

De Digitale Steden Agenda, Zorgende Stad, organiseert samen met de partners van het ICT doorbraakproject Zorg, een workshop over de eHealth Stedenestafette op het ECP jaarcongres van 19 november. Hoe kan ICT helpen mensen langer thuis te laten wonen en welke rol kan de gemeente hierbij spelen?

Digitaal festival Roosendaal

Op maandag 16 november stond bij de gemeente Roosendaal een digitaal festival voor de gehele interne organisatie gepland. De DSA zou hier een bijdrage in hebben, maar het festival is echter uitgesteld tot nader orde. Zodra de nieuwe datum bekend is, zal er een nieuw artikel geplaatst worden op deze website.

eHealth Stedenestafette Woerden

Op donderdag 17 september was Synergos het decor voor de tweede sessie in de Health Stedenestafette, met de gemeente Woerden als gastheer voor wederom een grote groep geïnteresseerden.

eHealth Stedenestafette Woerden 17 september

Woerden neemt het estafettestokje over van Alkmaar en deelt graag haar activiteiten op het gebied van Zorg&ICT. De gemeente Woerden is er van overtuigd dat ICT een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van inwoners en heeft ervoor gekozen om de Cloud in te gaan. Werk en denk mee met hun aanpak, zodat nog sneller meer resultaat kan worden bereikt.

Verslag aftrap eHealth Steden Estafette

Op 18 juni heeft de eerste sessie in het kader van de eHealth Steden Estafette in Alkmaar plaatsgevonden. De Digitale Stedenagenda/Zorgende Stad heeft de estafette samen met ECP en ZonMW opgezet om de rol van gemeenten in dit domein te bespreken en visies daarover te delen.

Aftrap eHealth stedenestafette door Alkmaar

Donderdag 18 juni vindt de eerste sessie omtrent eHealth plaats in het kader van de eHealth steden estafette. Deze estafette is in het leven geroepen door de Digitale Steden Agenda en het doorbraakproject 'de zorg ontzorgd met ict' (ECP en ZonMW), met als doel het delen van ervaringen, kennis en visie op het gebied van eHealth. Gemeente Alkmaar zal aftrappen in het Slimste Huis Alkmaar.

Stedenestafette: Gemeente en ICT ter ondersteuning van ouderen thuis

Het rapport "eHealth en gemeenten" heeft veel inzichten opgeleverd. Het belangrijkste inzicht is dat veel gemeenten een sterke visie missen. Daartoe is de Stedenestafette in het leven geroepen. De Stedenestafette biedt gemeenten de mogelijkheid om van elkaar te leren op het gebied van de visie op en de uitvoering van eHealth door gemeenten. Alkmaar gaat aftrappen, wie volgt?

Gemeenten nauwelijks bezig met eHealth

Gemeenten zijn niet of nauwelijks bezig met de inzet van eHealth toepassingen voor hun taken op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg. Sommige gemeenten zien wel mogelijkheden voor digitale toepassingen bij de uitvoering van hun decentralisatietaken, maar worstelen met hun rol in samenwerking met andere stakeholders. Dit blijkt uit het “Rapport eHealth en gemeenten” van de Digitale Steden Agenda (DSA), Zorgende Stad op basis van een enquête onder 15 gemeenten. De Zorgende Stad werkt samen met ZonMW en ECP aan een steden estafette rondom eHealth. Heb je ambities om zorg innovaties van je stad op te schalen en wil je dit delen? Lees verder door op de titel te klikken.

Co-creatie eHealthboek over innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg

Co-creatie eHealthboek: brenger van nieuwe inspiratie en innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg! Het eboek is met 250 co-auteurs in 9 maanden, in een unieke co-creatie, tot stand gekomen. In het gratis eboek wordt de theorie en praktijk met betrekking tot eHealth vanuit verschillende perspectieven beschreven. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om te versnellen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om te komen tot grootschalige implementatie en wat zijn interessante eHealth innovaties? Bekijk het eboek!

Weer meedoen dankzij het internet!

Ouderen en internetgebruik: een goede combinatie? Volgens José van Berkum (communicatieadviseur ouderen, zorg en ICT) kan het gebruik van internet door ouderen bijdragen aan eigen regie van ouderen en gevoelens van eenzaamheid verminderen.

eHealth koffer biedt overzicht

Platform GEEF uit Leeuwarden ontwikkelde een e-Healthkoffer: een digitale 'gereedschapskoffer waarin zorg - en welzijnswerker een overzichtelijk aanbod van e-Health toepassingen vinden, specifiek toepasbaar voor hun werkzaamheden en cliënten.

Betrokken bij eHealth? Doe mee aan het co-creatie eHealthboek!

Het co-creatie Zorginnovatieboek was in 2012 een groot succes met 125 deelnemende innovatoren. Het boek is circa 15.000 keer gedownload. Nu is er een vervolg: het co-creatie eHealthboek. Iedereen kan mede-auteur worden. Lees snel verder om te weten hoe jij kunt bijdragen aan dit boek.

Speech Martin van Rijn: wat is wenselijk?

‘Care: Wat is technisch mogelijk en wat is menselijk wenselijk?’ Dat was de titel van de speech van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS tijdens de 10e Jan Brouwerconferentie op 24 januari jl. Hier een paar feiten en cijfers uit zijn betoog.

Digitale Agenda Congres: workshops informele digitale zorg en eHealth

Op woensdag 30 oktober vond in het Evoluon te Eindhoven het eerste Digitale Agenda Congres plaats. Meer dan 700 bezoekers uit verschillende sectoren – publiek en privaat - ontmoetten elkaar om te praten over de toekomst van de digitalisering in Nederland. Om kennis te maken en kennis te delen. Het congres werd georganiseerd door het eSociety Platform in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Digitale Steden Agenda en de gemeente Eindhoven. Bekijk hier de beelden van de workshops over informele digitale zorg en e-health.