Samen beter thuis

Eigen regie en zelfredzaamheid. Het is niet alleen een weg die van overheidswege wordt opgelegd. We willen het zelf ook. Maar vaak ontbreekt het aan de juiste middelen en informatie. De Stichting Samen Beter Thuis ontwikkelde een platform voor mantelzorgers en zelfzorgers om dit informatietekort tegen te gaan.

Informatietool

In deze tijd met al z’n digitale mogelijkheden, moeten we toch een tool kunnen ontwikkelen waarmee we de hulpvragen van mantelzorgers en zelfzorgers kunnen beantwoorden? Een groep professionals heeft een innovatiesubsidie aangevraagd en zijn gestart met de ontwikkeling van het digitale platform samenbeterthuis.nl. Inmiddels bestaat het hart van het platform uit ruim honderdtwintig zelf geproduceerde instructievideo’s rond praktische vragen over mobiliteit en zorg. Gratis en laagdrempelig en digitaal beschikbaar voor iedereen.

Beschikbare informatie

De gemeente Oss en Uden hebben zich als eerste gemeenten aangesloten bij het platform omdat het voor hen een leegte vulde. Het gaat om preventie en dit platform kan daarin ondersteunen. Deze verbetering van de toegankelijkheid van informatie stelt mantelzorgers in staat om het bredere beeld in te zien en daardoor kunnen zij betere beslissingen nemen.

Pilotstarter

Een platform als samenbeterthuis.nl is nooit af, er zal altijd verandering en groei inzitten. En voor die lokale inkleuring heeft Samen Beter Thuis echt de gemeenten nodig. Er is een pilotvoorstel op de pilotstarter van de VNG geplaatst om deze gemeenten te vinden. Het gedroomde resultaat is een openbaar en interactief platform voor mantelzorgers en zelfzorgers waar kennis en ervaringen op het gebied van mobiliteit en zorg worden gedeeld. Helpt jouw gemeente deze droom waar te maken?

Bron: Gemeente.nu (Quita Hendrison)

Je kunt niet meer reageren.