Presentatie: toolkit digitale informele zorgdiensten

Presentatie: toolkit digitale informele zorgdiensten

In de lerende community ‘digitale informele zorgdiensten’ hebben een aantal gemeenten kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld over het gebruik van digitale informele zorgdiensten (BUUV, We Helpen). De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in een Prezi presentatie. De learning community is een initiatief van de Digitale Steden Agenda – de Zorgende Stad, het ministerie van VWS, BZK en KING. De presentatie is gemaakt door Claudia Landewé van Insights International. Klik hier om de presentatie te bekijken

Je kunt niet meer reageren.