Ouderen langer zelfstandig dankzij ICT-innovaties

Zorginstellingen en ICT-leveranciers zetten zich in voor zelfredzame ouderen. We worden steeds ouder en hebben daarom een langere periode zorg en ondersteuning nodig. ICT-innovaties kunnen eraan bijdragen dat we zolang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn. Maar er valt nog een wereld te winnen voordat ouderen daar profijt van hebben. Toch zijn er initiatieven in Nederland die laten zien dat het al kan. Het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ heeft vier onderscheidende initiatieven gehonoreerd die op bewezen innovatieve wijze ICT-oplossingen inzetten om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten.

De zorg ontzorgd met ICT

Binnen het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’, tot stand gekomen met steun van de ministeries EZ en VWD, is de afgelopen maanden via een oproep gezocht naar consortia die zelfredzaamheid van ouderen en/of hun (in)formele zorgverleners vergroten door gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT-oplossingen. Het aantal aanmeldingen– in totaal 36 –overtrof de verwachtingen. En bovendien was het commitment van de samenwerkingsverbanden van cliëntorganisaties, zorgaanbieders, financiers (bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars) en ICT-leveranciers achter deze initiatieven hoog. Dit bleek ook uit de hoogte van de publiek-private co-financiering die in cash of in kind werd ingebracht. Door een formeel aangestelde commissie, onder leiding van commissievoorzitter Rien Meijerink (RVZ), is een selectie gemaakt en zijn er vier veelbelovende initiatieven gehonoreerd.

Hans Haveman, trekker Zorgende Stad DSA en lid van de programmacie van het doorbraakproject, reikte vier gouden sleutels uit aan de vier prijswinnaars tijdens een bijeenkomst van ECP.

Vier gehonoreerde initiatieven

1. OZOverbindzorg 2.0

OZOverbindzorg is een webbased communicatie- en coördinatieplatform, het optimaliseert de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en professional en tussen professionals onderling.

2.Leefstijlmonitoring in de zorg

In Friesland is een gezamenlijke pilot gestart: door de inzet van Leefstijlmonitoring kan de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen langer worden behouden.

3. PAZIO opschaling

In het project ‘De opschaling van PAZIO’ wordt de opschaling van het gezondheidsportaal PAZIO van lokaal naar regionaal en landelijk niveau gerealiseerd.

4. Obli: Preventie van uitdroging en zorg(kosten) bij ouderen via ICT

Uitdroging bij ouderen is een groot gezondheidsprobleem. Het drinkherinneringsapparaat Obli meet de vochtinname en geeft (ook op afstand) een seintje af bij onvoldoende vochtinname.

Deze initiatieven krijgen financiële ondersteuning op basis van hun ingediende voorstel en begroting, naast de co-financiering die zij zelf hebben geregeld.

Doorpakken

Het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ speelt een actieve rol om zowel de gehonoreerde als de niet gehonoreerde projecten te ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen (zoals financiering, organisatie, samenwerking, vaardigheden, cultuur, kennis, techniek, wetgeving) om tot de gewenst opschaling te komen. De oproep heeft veel informatie en kennis opgeleverd om bij te dragen aan de opschaling van ICT-oplossingen in de zorg ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van ouderen thuis. Aanjager van het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ is Dik Hermans, bestuurder Stichting VitaValley. Zie voor meer informatie: www.doorbraakmetdezorg.nl

Doorbraakprojecten met ICT

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseren Doorbraakprojecten met ICT die de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij versnellen. Doel is vergroting van het concurrerend vermogen van het bedrijfsleven en betere benutting van ICT in zorg, onderwijs en energievoorziening. Initiatiefnemers van het programma zijn het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW/MKB-Nederland. www.doorbraakprojectenmetict.nl

Je kunt niet meer reageren.