Opschalingscoalitie eHealth: profijt voor meer bewoners

Op het kantoor van de Digitale Steden Agenda kwamen op 28 september de vertegenwoordigers van de steden die aan de eHealth Estafette meedoen, voor de tweede bij elkaar voor de ‘Opschalingscoalitie eHealth’.  Het streven van deze coalitie is door heel Nederland meer (kwetsbare) bewoners sneller toegang te geven tot aantoonbaar goed werkende eHealth toepassingen. Om daar te komen wisselen deze steden onderling kennis en informatie uit: over zowel de eHealth toepassingen als hoe je als gemeente slim opereert in het krachtenveld van zorgverleners, verzekeraars, bewoners en andere partijen.

Een logische volgende stap

Dat de eHealth Steden Estafette een succes is, blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee de diverse steden de estafette bijeenkomst organiseren. Ook de niet aflatende hoge opkomst van bezoekers, uit uiteenlopende sectoren, laat zien dat eHealth als middel om zelfredzaamheid te bevorderen, door de vele betrokkenen belangrijk wordt gevonden.

Bij de estafette is het delen van kennis en creëren van awareness de eerste stap. Het daadwerkelijke dóen, door middel van de Opschalingscoalitie eHealth, is een logische stap twee.

Wat ter tafel kwam

Bij de aftrap van de opschalingscoalitie in juli stond het met elkaar kennis maken en het met elkaar doorlopen van alle bekende en succesvolle eHealth toepassingen centraal. Op 28 september zoemden we vervolgens met elkaar in op hoe je als gemeente aan de hand van beeldbellen (Focuscura) en een mantelzorgnetwerk (OZO) het best kunt handelen en leren van gemeenten die al met deze toepassingen werken. Hierbij kwamen een aantal algemeen gedragen uitgangspunten naar voren, waarvan hieronder een selectie.

1) Kwaliteit voor de bewoner: toegevoegde waarde voor de individuele (kwetsbare) bewoner is van begin tot eind de leidraad in de keuzes die we maken.

2) Uitsluiten lock-in ICT: alleen open standaarden, dat wil zeggen toepassingen die kosteloos koppelbaar zijn, verdienen aandacht, bijvoorbeeld REAAL.

3) Privacy geen belemmering: het privacy argument is belangrijk, maar mag implementatie van bewezen werkende en door de bewoner gewenste toepassingen niet in de weg zitten.

4) Bewustwording aan de vraagkant: werken aan meer bekendheid met en bewustwording van eHealth bij vooral zorgverleners en bewoners is essentieel, er is nog veel onbekendheid. Daarom komt er De Nationale eHealth week.

5) Financiering en inkoopvoorwaarden: gemeenten moeten goede basiskennis hebben van hoe, wanneer, waarom en met wie zij financieren en hoe zij bepalen onder welke voorwaarden een leverancier aan de slag mag.

Volgende bijeenkomst

Op donderdag 10 november komt de coalitie voor de derde keer bij elkaar. Dan zijn aanbestedingen, standaarden, subsidie en inkoopvoorwaarden de thema’s die we verder gaan uitwerken.

Iedereen mag meedoen

Ben jij werkzaam in een gemeente die eHealth hoog op de agenda heeft staan en wil je hierin samen met andere gemeentes sterker worden? Wil je meer leren van wat andere gemeentes doen en hoe ze dat doen? Of is jouw gemeente bezig met een eHealth toepassing die baat heeft bij verspreiding buiten jouw gemeentegrenzen? Dan kun je nog steeds aansluiten bij onze ”Opschalingscoalitie eHealth”. Neem hiervoor contact op met Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

Je kunt niet meer reageren.