Nieuw ICT-systeem met rooster en beeldbellen vergroot betrokkenheid mantelzorgers

Nieuw ICT-systeem met rooster en beeldbellen vergroot betrokkenheid mantelzorgers

Ouders en verzorgers van zelfstandig wonende jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking kunnen zelf vanuit huis online de agenda van hun kind inzien en beheren. Syntens schrijft dat ouders via het beveiligde systeem tevens kunnen beeldbellen met hun kind,  video’s en foto’s opladen en zowel de groepsagenda als het dagrooster inzien.

De Stichting WoonMere in Almere, waar zestien jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking wonen, beschikt sinds kort over deze nieuwe online-agenda. Het geïntegreerde ICT-systeem is ontwikkeld door ABCtv Almere in het kader van het project Kleinschalig Wonen met Domotica (KWmD) van het ministerie van VWS en Syntens. Woonmere en zorgorganisatie Amerpoort, dat de zorg levert aan de jongeren, nemen gezamenlijk deel aan het KWmD-project.

“Ouders en mantelzorgers zijn enthousiast over de online agenda met beeldbellen omdat zij optimaal betrokken zijn bij hun kinderen. Het geeft hen ook veel rust, ze kunnen goed afwisselen tussen bezoeken afleggen en online communiceren”, zegt projectmanager Maria Zaal.

Er zijn wel online agenda’s beschikbaar maar die zijn volgens Zaal te ingewikkeld voor meervoudig gehandicapte jongeren. Dit systeem werkt volgens haar als eerste met plaatjes en pictogrammen. Op drie niveaus: van jongeren die geen apparaat met knoppen kunnen bedienen tot jongeren die het zelfstandig kunnen, eventueel met wat hulp.

De online agenda met beeldbellen van Woonmere is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van VWS. De cliënten gaan het systeem huren. Wat de maandprijs wordt is nog niet bekend.

Bron: Syntens

Je kunt niet meer reageren.