Levenskracht: wegwijzer in het sociaal domein

Levenskracht is een praktische methode voor zowel gemeenten als zorg- en welzijnsprofessionals. Met als doel het beter om kunnen gaan met alle ingrijpende veranderingen binnen het sociaal domein. Levenskracht helpt om inwoners in beweging te krijgen. Eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en solidariteit krijgen daarmee écht betekenis.

Hoe werkt het?

Levenskracht is een nieuwe digitale tool die ondersteunend werkt bij de zoektocht van de professional naar antwoorden op hulpvragen van de inwoner. Bovendien vereenvoudigt de tool het afspreken en vastleggen van concrete doelen met de inwoner. Drie vragen staan daarbij centraal. Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? En hoe kom ik daar? Levenskracht bestaat uit drie modules: 1) Verkennen, 2) Verdiepen en 3) Vervullen. De professional leidt de inwoner door de drie modules met behulp van creatieve gespreksinstrumenten en een gebruiksvriendelijke ICT-omgeving.

Drie modules

In module 1 wordt duidelijk wat de inwoner belangrijk vindt, wil en kan. En voorts hoe hij de verschillende leefgebieden waardeert en wat zijn wensen en behoeften zijn. In module 2 worden deze leefgebieden verder verdiept. Daarnaast worden vragen gesteld over wederkerigheid en solidariteit. Ook krijgt de professional inzicht in het sociaal netwerk van de inwoner en de inzet van mantelzorg. Door gebruik te maken van gevalideerde vragenlijsten kan een betrouwbare uitkomst over bijvoorbeeld dreigende overbelasting van de mantelzorger verkregen worden. In module 3 prioriteert de inwoner de doelen die voortkomen uit de eerdere modules. Daarna vertalen professional en inwoner de doelen in acties en bepalen samen wie welke actie wanneer uitvoert. Samen bewaken ze de afspraken en monitoren welke resultaten behaald zijn.

Interesse in Levenskracht?

Zou je meer willen weten over Levenskracht, of heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Erik-Jan Vlietman of Bart van den Eijnde.

Je kunt niet meer reageren.