Verslagen bijeenkomsten Digitale Informele Zorg

Verslagen bijeenkomsten Digitale Informele Zorg

De Zorgende Stad heeft samen met VWS, BZK en KING in 2013 een learning community Digitale Informele Zorgdiensten (learn DIZ) opgezet. Kennis en ervaringen zijn gedeeld in verschillende bijeenkomsten. Hieronder een kort verslag van de verschillende bijeenkomsten: Verslag 27 meiVerslag 11 juliVerslag 17 sept
Dit is tevens uitgewerkt in een Factsheet DIZ.

Je kunt niet meer reageren.