eHealth opschalingscoalitie van start

De ”eHealth Opschalingscoalitie” gaat nu echt van start… Op donderdag 7 juli zullen vertegenwoordigers van alle steden die aan de eHealth Estafette deden of gaan meedoen, bij elkaar komen. Woerden, Alkmaar, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Zuidoost-Brabant, Breda, Amsterdam en Den Haag zetten de schouders onder daadwerkelijke, gemeente-overschrijdende adaptatie en opschaling van bewezen succesvolle eHealth toepassingen.

Een logische volgende stap

Dat de eHealth Steden Estafette een succes is, blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee de diverse steden het organiseren van een estafette bijeenkomst op zich nemen. Ook de niet aflatende hoge opkomst van bezoekers uit uiteenlopende sectoren laat zien dat eHealth als middel om zelfredzaamheid te bevorderen, door de vele betrokkenen belangrijk gevonden wordt. Daar waar de estafette het delen van kennis en creëren van awareness toe doel heeft, is het smeden van coalities van de verbanden die de estafette voortgebracht heeft, stap twee.

Aftrap

Op 7 juli zal een eerste aanzet gedaan worden tot het vormen van clusters van 3 à 4 gemeenten. Deze clusters gaan samen aan de slag om de voorbereidingen te treffen om vanaf 2017 met daadwerkelijke opschaling -over gemeentegrenzen heen- te starten. Daartoe zullen de deelnemende gemeenten eerst met elkaar in gesprek gaan over welke eHealth toepassingen wel, en welke niet in aanmerking komen voor een opschalingscoalitie.

Iedereen mag meedoen

Ben jij werkzaam in een gemeente die eHealth hoog op de agenda heeft staan en wil je hierin samen met andere gemeentes sterker worden? Wil je meer leren van wat andere gemeentes doen en hoe ze dat doen? Of is jouw gemeente bezig met een eHealth toepassing die baat heeft bij verspreiding buiten jouw gemeentegrenzen? Dan kun je je nog steeds aansluiten bij onze ”Opschalingscoalitie eHealth”. Neem hiervoor contact op met Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

Je kunt niet meer reageren.