Het digitale buurtplatform: do’s en don’ts

In januari 2016 vormde zich binnen Initiate -het sociale innovatieprogramma van de VNG- de coalitie ‘Online Nabuurschap’. Deze coalitie (bestaande uit gemeenten Utrecht & Zeist, sociaal ondernemers mijnbuurtje.nl, Buurtwelzijn & Hollandsch Welvaren, welzijnsorganisaties Incluzio en Wijk & Co) boog zich over de vraag of en hoe je de zelf- en samenredzaamheid van bewoners van een buurt kunt vergroten en hoe je bewoners hierbij optimaal kunt ondersteunen. Daarbij werd vooral naar online instrumenten gekeken: platforms waarmee mensen elkaar sneller kunnen vinden. Daarvan zijn er al heel veel, zo blijkt. Dus hoe kies je als gemeenteambtenaar of bewoner het platform dat in jouw buurt of gemeente het beste past?

Aanleiding

De aanvankelijke vraag was: hoe kunnen we met online middelen het nabuurschap binnen gemeenten verbeteren? Zélf opzetten van een online community -een plek waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen vinden en dingen met elkaar kunnen delen- is wat dan vaak gebeurt. Echter, ons land telt al meer dan 100 vergelijkbare platforms, die niet allemaal even succesvol blijken te zijn. De coalitie wilde niet het zoveelste platform ontwikkelen en heeft een stappenplan met succesfactoren ontwikkeld. Dankzij dit stappenplan kan iedere ambtenaar of bewoner tot een juiste en doordachte keuze voor een platform komen. Zie bijvoorbeeld het platform van Nieuw-Dijk of van Maarn.

Stap voor stap de juiste keuze maken

De rol van de gemeenteambtenaar is een van de thema’s die het stappenplan belicht. Hoe kan hij/zij inwoners ‘in the lead’ krijgen en een optimale bijdrage leveren?Ook wordt ingegaan op een andere belangrijke vraag: wat is uiteindelijk het doel van het beoogde online platform? Als dit doel geformuleerd is, is het online platform dan een passend instrument? Zijn de beoogde resultaten wel scherp in het vizier?

Het stappenplan gaat vervolgens zowel in op de noodzaak om een duidelijke visie te op het proces te ontwikkelen, als op het benoemen van succesfactoren. Eén van die succesfactoren is het gebruiksgemak: kunnen inwoners met dit platform daadwerkelijk eigen regie nemen? Is het laagdrempelig? Zijn bewoners zelf eigenaar van data en eventuele inkomsten? Of verdwijnt het geld uit de wijk? Naast hulp bij het keuzeproces wordt ingegaan op de noodzaak van het verbinden van online en offline, bijvoorbeeld door inzet van lokale buurtverbinders. De realiteit heeft namelijk uitgewezen dat een online platform dat enkel op zichzelf staat, tot mislukken gedoemd is: ‘digitaal en mensentaal’ kunnen niet zonder elkaar.

Toepasbaar in heel Nederland

De gemeente Rotterdam gaat als één van de eersten aan de slag met het stappenplan. En maar liefst 30% van de overige gemeenten heeft aangegeven er ook in geïnteresseerd te zijn. De rest van de gemeenten wordt bij deze eveneens van harte uitgenodigd haar voordeel te doen met dit document dat veel tijd en energie bespaart en iedereen die in een wijk of buurt een online platform wil opzetten een stevig vertrekpunt geeft.

Lees voor nog meer informatie de handige infographic en het artikel van Eric Hendriks .

Je kunt niet meer reageren.