Connected homes voor preventie, curatie en zorg

Afgelopen vrijdag waren we met de eHealth estafette (een samenwerking van ECP, ZonMW en DSA) bij Regio Zuid-Oost Brabant in het Evoluon en mochten we een kijkje nemen in het Smart House. Wat er allemaal al mogelijk is!

Voeg e-health en domotica bij elkaar en je krijgt het smart carehome. Het slimme zorghuis bestrijkt een breed gezondheidsgebied. Preventief gaat het om de gezonde leefomgeving, de complete Gezondheid Leefstijl en Welzijn (GLW).

Een stap verder gaat het zogenaamde healing home dat een gezond (fysiek en mentaal) klimaat schept. Voor wie lekker snel uit het ziekenhuis of revalidatie wil komen heeft baat bij nazorg door e-health.

En de meest bekende vorm van het smart carehome is het langer bij een betere kwaliteit van leven (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met lichtere psychiatrische stoornissen.

Domotica

Onder domotica verstaan we het toepassen van slimme elektronische technieken en robotica in huis. Tegenwoordig ook al uit te breiden tot slimme digitale wijken en steden. De mogelijkheden variëren van een eigen thuisnetwerkje, het connected home, voor allerlei woonfuncties tot actief beheer van de leefomgeving. Het moderne smart home is veel meer dan gewoon een woning. De slimme faciliteiten bettreffen niet alleen het woonklimaat, duurzaamheid en veiligheid maar ook de eigen ontplooiing, creativiteit en vrije tijd, leefstijl, gezondheid, veiligheid en identiteit. En dat dan ook nog op persoonlijke schaal. Het slimme huis herkent de bewoners en zet de door hen gewenste hospitality neer. Dat kan per individu en vertrek of andere regelbare huisregio. Het Internet Of Things (IOT) koppelt alles in het connected zorghuis aan elkaar en maakt de functionaliteit op maat programmeerbaar.

Domotica en slimme gezonde digitale huizen, wijken en steden trekken de aandacht van beleidsmakers. De bewoner / burger kan op eigen kracht tot dik 70% de eigen gezondheid managen, monitoren en bewuste GLW-keuzes maken. Dat scheelt niet alleen op de kosten van de gezondheidzorg maar verhoogt ook nog eens de commitment / engagement en efficiency van de zorg en hulp. Big Data maken het mogelijk om gezondheidsprofielen, succesvolle interventies en de vraag & aanbod tot op het postcodeniveau van smarthomes  te organiseren.

Meer hierover vind je in het artikel van ICT & Health.

Je kunt niet meer reageren.