Zorgende Stad

Wij werken aan

 • Langer zelfstandig thuis wonen
 • Stimuleren zelfredzaamheid
 • Afstemmen van zorgaanbod en -behoefte
 • Inzet slimme zorgtechnologie
 • Alertheid op prijs/prestatie
zorgende stad

Onze opgave

De Zorgende Stad houdt haar inwoners zo gezond en zelfstandig mogelijk. De regie ligt primair bij de mensen zelf. Dat vraagt om een ander soort samenwerking tussen bewoners, omgeving, zorg- en welzijn aanbieders, bedrijven en gemeenten. Samen werken we aan toepassingen die zorg dichtbij de mensen brengt.

Webcams, online verbindingen en geautomatiseerde toegang tot de woning maakt het voor ziekenhuizen, eerstelijnshulp en thuiszorg mogelijk hulp en begeleiding te bieden op afstand. De Zorgende Stad, getrokken door Enschede, zet zich in voor een gezonde, zelfstandige en slimme stad.

Terugblik eHealth Steden Estafette Den Haag

De Haagse editie van de eHealth Steden Estafette was een groot succes. Zo’n 170 deelnemers waren naar het Haga Ziekenhuis gekomen om gevoed te worden met presentaties, verhalen en workshops over wat er op eHealth gebied leeft in Den Haag. Deze estafette had een speciaal tintje: niet alleen de estafette zelf, ook een zorgeditie van het Haagse ‘ICT Café’ vond op deze dag plaats. Daarnaast luidde deze estafette het begin van de nationale eHealth week in: op allerlei plekken in Den Haag was voor bewoners een week lang te horen, zien en ervaren wat eHealth voor hen kan betekenen. Het videoverslag laat de beelden voor zich spreken.

Programma

De deelnemers werden welkom geheten door Daniël Tijink van ECP samen met Caroline Bestebreurtje van de Haga Academy. Het vanuit het ziekenhuis thuis ondersteunen van patiënten was een van de dingen waarover zij vertelde. Ook vertelde zij over het ‘innovatielab’ in het ziekenhuis dat de week erna officieel door minister Schippers geopend zou worden. Keynote speaker Bert Mulder hield daarna een prikkelend betoog over maatschappelijke informatievoorziening. Hij constateerde dat goede eHealth voorzieningen pas over 10 jaar echt hard nodig zullen zijn.

Sander Oltshoorn, programmanager zorg en innovatie in Den Haag vertelde vervolgens over het programma Gezond Lang Thuis en de‘iZi ervaarwoning‘. De samenwerking tussen overheid, zorg, kennisinstellingen en bedrijven noemen ze hier de ‘Haagse Ruit’. Het programma kent vier onderdelen: positieve gezondheid, technologische innovatie, zorgeconomie en levensloop bestendig wonen. Binnen het IZI-samenwerkingsverband van bewonersorganisatie, overheid, onderwijsinstellingen en marktpartijen is men begonnen met de volgende aanpak: 1) in kaart brengen van de leefwereld 2) een ervaarwoning inrichten 3) werken aan de meerwaarde van oplossingen om te zien hoe het verder kan worden uitgerold en 4) verbinden van bewoners door het stimuleren van communitybuilding. De regie ligt bij inwoners en men is begonnen in een flatgebouw met 92 huishoudens.

Workshops

Na het plenaire gedeelte volgden maar liefst 8 workshops die in twee rondes werden aangeboden:

 1. IZI Gezond Lang Thuis: eigenaarschap bij bewoners;
 2. Schaalbaarheid en eHealth: de grote uitdaging;
 3. Nieuwe vormen van burgerparticipatie: casus scootmobiel centrale;
 4. eHealth: burenhulp vind je digitaal;
 5. Lucca makes you happy! Een app voor jongeren die in behandeling zijn wegens psychische problemen;
 6. eHealth in de spreekkamer;
 7. Effectief communiceren in de zorg;
 8. Wanneer is eHealth succesvol?

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Eindhoven en Breda al eerder laten zien wat zij in huis hebben.  De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente. De volgende stad en tevens laatste stad die we aandoen in deze estafette is Amsterdam op woensdag 22 maart 2017.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze bijeenkomst, een verslag en/of presentaties ontvangen?  Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

eHealth Steden Estafette Amsterdam: over ‘Brilliant Failures’ en wat we ervan leren!

Woensdag 22 maart zal metropoolregio Amsterdam de allerlaatste editie van de eHealth Steden Estafette verzorgen. Het leidende thema op 22 maart is de ‘Age-friendly city’. Amsterdamse initiatieven om ouderen langer mee te laten doen, zullen met het publiek gedeeld worden. Maar ook in het oog springende age friendly oplossingen uit andere delen van het land die eerder in de estafette aan bod kwamen, krijgen een podium. We gaan het niet alleen over successen hebben. Sterker, we richten ons nadrukkelijk ook op de eerlijke verhalen over missers, worstelingen en vallen en weer opstaan. Denk en praat erover mee met alle sprekers die hun lessons learned met jou willen delen en met jou in gesprek willen over wat zij van hun ‘brilliant failures’ kunnen leren!

Voorlopig programma

Aan het definitieve programma dat van 12.00 tot 17.00 uur duurt, wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt: in de volgende nieuwsbrief zal het gedetailleerde programma bekend gemaakt worden.

Een paar interessante ingrediënten kunnen we echter nu al prijsgeven… Wethouder Eric van der Burg duidt metropoolregio Amsterdam als broedplaats voor active and healthy aging. Daarna vertelt Paul Iske -hoogleraar Open Innovation & Business Venturing- vanuit het door hem opgerichte Instituut voor Briljante Mislukkingen, over de complexiteit van innovatie en ondernemen.  Ook zal een betrokken ambtenaar van de gemeente Amsterdam het idee achter de ‘Amsterdam Capital of Innovation’ toelichten.

Vervolgens komen in aparte sessies eHealth toepassingen aan bod, gegroepeerd langs de domeinen van Age-friendly City. Denk aan innovaties op het terrein van mobiliteit, ten aanzien van ondersteuning en zorg, en op het gebied wonen. Initiatiefnemers bespreken het doorlopen traject van hun idee tot uitvoering met aandacht voor te nemen drempels. Daarna gaan de deelnemers in groepen uit elkaar om met elkaar in discussie te gaan over welke lering zij trekken uit de verhalen van de initiatiefnemers.

Na een plenaire terugkoppeling volgt voor alle deelnemers een netwerkborrel met hapje en drankje.

Bijzondere locatie

De estafette bijeenkomst vindt plaats op een toepasselijke locatie: in het gebouw van het ‘Amsterdam health and technology institute’ (AHTI). Dit topinstituut draagt bij aan hogere kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Kom dus naar de estafette en neem meteen een kijkje in het AHTI dat innovatief onderzoek aan ondernemerschap en onderwijs koppelt om haar doelen te verwezenlijken.

Het adres van AHTI is:

Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam Zuidoost

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Eindhoven, Breda en Den Haag al eerder laten zien wat zij in huis hebben.  De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de eHealth Steden Estafette? Of wil je je al aanmelden? Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

 

 

eHealth Steden Estafette Den Haag op 20 januari

Op vrijdag 20 januari is het alweer zover: de gemeente Den Haag is dan als estafette stad aan de beurt om geïnteresseerden in eHealth in het Haga Ziekenhuis welkom te heten. Deze datum is niet toevallig gekozen: de week daarop volgend wordt namelijk de eHealth week 2017 gehouden. De Haagse estafette bijeenkomst is de kick-off van deze week, waarin op vele plekken in Den Haag allerlei organisaties hun deuren openen voor iedereen die meer wil weten over eHealth toepassingen.

Programma 20 januari

Het programma voor 20 januari is zo goed als rond en bevat een keur aan uiteenlopende onderwerpen. Na de aftrap door Caroline Bestebreurtje (directeur Haga Academie van het Haga Ziekenhuis) en Daniël Tijink (ECP) zijn Bert Mulder (lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool) en Sander Oltshoorn (programmanager Zorg en Innovatie Den Haag) de keynote sprekers.

Daarna volgen maar liefst acht workshops die in twee rondes gehouden zullen worden. Na de workshoprondes zal wethouder Karsten Klein de eHealth week openen en vindt de overdracht van het estafettestokje aan de stad Amsterdam plaats.

Na dit alles volgt als afsluiting nog een speciale editie van het Haagse ICT-café, bestaande uit een standhoudersmarkt en een masterclass van Nicky Hekster van IBM over kunstmatige intelligentie in de zorg. Afgesloten wordt met een paar pitches en een netwerkborrel.

Workshops

Hieronder volgen de acht workshops waaruit je er als deelnemer twee kunt kiezen:

1. iZi Gezond Lang Thuis: eigenaarschap bij bewoners

In Den Haag Zuidwest hebben bewoners van een wooncomplex suggesties gegeven voor moderne technologie die hun zelfredzaamheid en participatie kan ondersteunen. Zij gaan dit in 2017 uittesten. Het perspectief is een gebruikers- of inkoopcollectief van bewoners, om samen met de woningcorporatie en andere partners in de wijk, duurzame inzet van de eHealth en moderne technologie te realiseren. Hoe gaat dit in zijn werk? Kijk ook op ‘iZi ervaarwoning‘.

2. De grote uitdaging: schaalbaarheid en eHealth: hoe rol je lokale lessen en oplossingen uit pilots uit naar het land? 

3. Nieuwe vormen van burgerparticipatie: casus Scootmobielcentrale

4. eHealth: burenhulp vind je digitaal

Hoe goed ken je je buren? Weet jij wie hulp kan gebruiken of wie jou zou willen helpen? Den Haag Burenhulp brengt buren met elkaar in contact. Wil je weten hoe dit werkt?

5. Luca makes you happy! – app voor jongeren tussen 12 en 23 jaar

Jongeren die in behandeling zijn binnen Parnassia Groep hebben door de Luca app vanaf nu ook buiten de afspraken om contact met hun behandelaar. Een behandeling blijkt veel effectiever als jongeren ook tussen twee behandelgesprekken bezig zijn op een wijze die bij hen past: via hun mobiele telefoon. Hiermee is hun zorg altijd dichtbij en sluit aan op hun belevingswereld. Luca biedt ondersteuning aan jongeren met psychische problemen en/of problemen met middelengebruik.

6. eHealth in de spreekkamer

Huisartsgeneeskunde is volop in beweging en eHealth speelt ook hier een steeds grotere rol. Een overzicht van de ontwikkelingen, de kansen en de onderzoeken die er lopen. Discussieer je mee over de etische grenzen?

7. Effectief communiceren over de zorg: in Den Haag ontwikkelen we dit samen. Doe je mee?

8. Wanneer is eHealth succesvol?

Wat is eHealth voor de patiënt? Wat werkt wel, wat werkt niet? Onderzoeksresultaten worden met jou gedeeld. En ook: hoe kunnen zorgverleners verbonden worden? En: hoe kunnen inwoners van gemeentes zelf zorgvaardigheden ontwikkelen?

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Eindhoven en Breda al eerder laten zien wat zij in huis hebben. De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze bijeenkomst en/of over de eHealth Steden Estafette? Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504. Meteen (kostenloos) aanmelden voor deze estafette bijeenkomst kan ook. Kijk ook op nationale eHealth week 2017.

Speciale editie ICT-café op 20 januari in Den Haag

Vrijdag 20 januari belooft een bijzondere dag te worden in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Niet alleen zal er die dag een eHealth Steden Estafette gehouden worden. Ook vindt aansluitend aan deze estafette een speciale editie van het Haagse ICT-café plaats. Het ICT-café gaat dit keer in op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologie in (gezondheids)zorg en welzijn. Welke technologische mogelijkheden zijn er? En hoe maak je hier zinvol gebruik van, of je nu zorg ontvangt of verleent? Deze vragen staan op 20 januari centraal.

Programma

De middag start om 14.00 uur na afloop van de estafette bijeenkomst met een standhoudersmarkt. Op deze markt verbinden Haagse ICT-en zorgaanbieders zich met elkaar en wisselen zij kennis en ervaring uit met de specialisten uit de verschillende estafette steden. Het ICT-café biedt de Hagenaren de gelegenheid om te laten zien wat er al mogelijk is met innovatieve technologie in (gezondheids)zorg en welzijn en met welke technologie (ICT, robotica, domotica) langer thuis wonen mogelijk wordt.

Ook zullen er diverse pitches gehouden worden.

Tenslotte zal Nicky Hekster van IBM een Masterclass geven. Hekster is Technical Leader Healthcare & Life Sciences en IBM Watson-ambassadeur. Hij gaat in op de impact van zelflerende computersystemen op zaken als zorg en werk. In een wereld vol data, waar alles en iedereen gekoppeld is aan het Internet of Things, maakt cognitive computing het verschil. Zelflerende systemen doorgronden immense datastromen in milliseconden. Niet alleen feiten en cijfers, ook beelden, geluid, menselijke sentimenten en relaties. Ze redeneren zelf, leren continu en ondersteunen het nemen van complexe beslissingen. Zo brengen ze de toekomst naar het hier en nu.

Praktische informatie en aanmelden

 • Op vrijdag 20 januari van 14.00 tot 16.00 uur (estafette van 9.30 tot 14.00 uur);
 • In Haga Ziekenhuis, Els Borst-Eilersplein 275, Den Haag;
 • Aanmelden via de link van de eHealth Steden Estafette (NB: geef bij ‘overige informatie’ aan of je alleen aan het ICT-café of aan de hele dag wilt deelnemen).
 • Nadere informatie is te vinden op ehealthengemeente;
 • Dit ICT-café is het begin van de nationale eHealth week van 21 t/m 27 januari.

Vragen of opmerkingen?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie een vraag of opmerking? Bel of mail dan naar Lidy Steenwinkel van de Digitale Steden Agenda op 06-52892504.

20 Januari eHealth Steden Estafette Den Haag!

De eHealth Steden Estafette raast door! Was afgelopen vrijdag 2 december Breda de stad die haar eHealth toepassingen liet zien, op vrijdag 20 januari is Den Haag aan de beurt om geïnteresseerden welkom te heten. Deze datum is niet toevallig gekozen: de week daarop volgend wordt namelijk de eHealth week 2017 gehouden. De Haagse estafette bijeenkomst is de kick-off van deze week, waarin op vele plekken in Den Haag allerlei organisaties hun deuren openen voor iedereen die meer wil weten over eHealth toepassingen.

Programma

Achter de schermen wordt op dit moment druk gewerkt aan het programma: in de nieuwsbrief van januari zullen we je meer gedetailleerde informatie geven. Wat in ieder geval aan de orde zal komen, is het project Gezond Lang Thuis en de ‘iZi ervaarwoning‘. De dag zal geopend worden door wethouder Karsten Klein. Hij heet jou welkom op een prachtige, moderne locatie: het auditorium van het Haga Ziekenhuis. Meer weten over de eHealth week? Kijk op nationale eHealth week 2017.

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Eindhoven en Breda al eerder laten zien wat zij in huis hebben. De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze bijeenkomst en/of over de eHealth Steden Estafette? Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

 

Terugblik eHealth Steden Estafette Breda

Afgelopen vrijdag 2 december openden de stad Breda en de GGD West-Brabant gezamenlijk hun deuren in het kader van de eHealth Steden Estafette. Maar liefst 130 geïnteresseerden kwamen naar poppodium de Mezz in Breda om een dag lang geïnformeerd te worden over wat Breda en de GGD zoal doen om (kwetsbare) bewoners in hun kracht te zetten en mee te laten doen. DSA was mede-organisator van dit drukbezochte evenement.

Brabantse thema’s

Waar Breda en de GGD West-Brabant zich in onderscheiden, is de goed doordachte visie op hoe je anno 2016 samen met je bewoners en cliënten eHealth het slimst kunt inzetten. ‘Dichtbij de bewoner’, preventie, zelfredzaamheid en samenwerking met bijvoorbeeld de creatieve-, industrie- en transport sector zijn belangrijke kenmerken van de Brabantse werkwijze.

Programma

Daniël Tijink van ECP (Platform voor de Samenleving) opende de dag met een uitleg van vorm en doel van de eHealth Steden Estafette.

Daarna vertelde wethouder en tevens dagvoorzitter Miriam Haagh een mooi verhaal over zorginnovatie en de succesvolle samenwerking tussen Breda (creatieve industrie), Bergen op Zoom (biobased ontwikkelingen) en Roosendaal (zorg, techniek en logistiek). Deze drie gemeenten vullen elkaar ‘cross-sectoraal’ aan, waardoor opschaling ook echt van de grond komt. Samen met het Care Innovation Center West-Brabant heeft Breda bovendien een subsidie binnengehaald waarmee ondernemers pilot projecten kunnen uitvoeren, samen met het onderwijs en bedrijfsleven.

Na Miriam’s bevlogen verhaal volgde een presentatie van Bart van den Bogaard over exponentiële ontwikkelingen en de invloed op gezondheid. Daarna presenteerde GGD directeur Annemieke van der Zijden ‘De GGD gaat digitaal’.

Zowel voor als na de lunch was er een inspiratie carroussel bestaande uit 3 thema’s: ‘Zelf aan zet’, ‘Samen ondernemen’ en ‘Samen weten we meer’. Deze carroussel bestond uit 6 workshops met succesvolle regionale praktijkvoorbeelden. Ben je geïnteresseerd in de presentaties? Kijk hieronder.

1) Data in co-productie! Samen voorspellen (geen digitale presentatie) door Ike Kroesbergen (GGD) en Judith van Brussel (gemeente Breda) ;

2) eHealth: jeugdgezondheidszorg in hogere versnelling door Daphne de Lange en Inge Borne (beiden GGD);

3) Spelen met gezondheid (serious gaming) door Renze Bergsma (wethouder gemeente Woudrichem), Agnetha Schaar (gemeente Woudrichem) en Frank Zijlmans (Atlantis Games);

4) De kracht van cross-overs door Niels de Beer (Avans Hogeschool Breda) en René Verhoeven (Cureieus);

5) Wijkgerichte persoonlijke gezondheidscheck, primeur in Oosterhout door Caroline van Sundert (gemeente Oosterhout) en Werkgroep PGC Dommelbergen

6) Inwoner aan zet met GGD reis app/SOA thuistest door Annefien Posthumus en Anja Buntsma (beiden GGD)

De deelnemers werden door Breda en de GGD gevraagd mee te denken over wat alle belanghebbenden zou kunnen doen of laten om nóg meer impact te kunnen hebben op (kwetsbare) bewoners. Daarnaast stonden vragen als: ‘Hoe zorgen we dat kansen ook echt worden benut?’ en ‘Hoe voorkomen we dat we iedere keer opnieuw het wiel uitvinden?’ centraal.

Tijdens de lunch was er gelegenheid om een kijkje te nemen in het ‘Care Innovation Center’.

De laatste presentatie werd gegeven door wethouder Ferdinand Pleyte van Roermond: ‘Help! Daar is de toekomst. Een robot als inwoner’. 

Voorafgaand aan de afsluitende netwerkborrel overhandigde wethouder Miriam Haagh de estafettebeker aan de gemeente Den Haag, de stad die op vrijdag 20 januari het estafette evenement zal organiseren. Bekijk hier de terugblik op de estafette dag in Breda.

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland en Regio Zuidoost-Brabant al eerder laten zien wat zij in huis hebben. De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze bijeenkomst en/of over de eHealth Steden Estafette? Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

Nationale eHealth week 2017

Technologie vindt steeds beter zijn weg naar de woonkamer. Wat betekent dit voor gezondheid, zorg of langer thuis wonen? Hoe maak je als zorgontvanger of zorgverlener zinvol gebruik van de technologische mogelijkheden? Veel mensen weten niet wat eHealth precies is of wat het voor hen kan betekenen. Om deze vragen te beantwoorden is er de nationale eHealth week 2017, die duurt van 21 tot en met 27 januari. Deze week wordt georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ECP, platform voor de informatiesamenleving. Al meer dan 100 organisaties hebben zich aangemeld.

Voor wie?

Iedereen kan meedoen aan de eHealth week 2017: gemeenten, (thuis)zorginstellingen, leveranciers of producenten, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, patiëntenplatformen of ouderenbonden door het hele land. Kortom, organisaties die aan bewoners willen laten zien wat eHealth is en wat zij ermee kunnen doen. Organisaties die minder bekend zijn met eHealth, maar graag leren van ervaringen van anderen kunnen zich ook aanmelden. Er wordt dan gekeken of een koppeling tussen deze organisaties -bekend en minder bekend met eHealth- kan worden gelegd.

Ter inspiratie

Partners van de eHealth week 2017 kunnen allerlei activiteiten organiseren: een demonstratie van een toepassing, een rondleiding, open dag, college, etc. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de organisatie voor meer inspiratie . Hieronder enkele voorbeelden:

 • zorginstellingen: een digitale vaardighedentest voor medewerkers, meedoen met slimmerwerkenindezorgin1minuut.nl;
 • huizen van de toekomst: toekomst gericht wonen tonen aan het grote publiek;
 • onderwijsinstellingen: openbare colleges en lessen over eHealth verzorgd door experts;
 • leveranciers: workshops voor omwonenden of instelling in de buurt, een mini-campagne of een andere vorm;
 • masterclass van patiënten; laat patiënten vertellen hoe eHealth hun leven beïnvloedt.

Wat krijg je ervoor terug?

 • de activiteiten en initiatieven van partners worden meegenomen in communicatie over de eHealthweek en op de website;
 • als je meedoet kun je gebruik maken van speciaal voor de eHealth week ontwikkelde campagnematerialen (logo’s, banners, informatie en voorbeelden);
 • de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn sterk betrokken bij de eHealthweek en zullen ook enkele events bijwonen, misschien wel het jouwe;
 • je maakt kennis met partijen die dezelfde passie hebben als jij.

Opschalingscoalitie eHealth: profijt voor meer bewoners

Op het kantoor van de Digitale Steden Agenda kwamen op 28 september de vertegenwoordigers van de steden die aan de eHealth Estafette meedoen, voor de tweede bij elkaar voor de ‘Opschalingscoalitie eHealth’.  Het streven van deze coalitie is door heel Nederland meer (kwetsbare) bewoners sneller toegang te geven tot aantoonbaar goed werkende eHealth toepassingen. Om daar te komen wisselen deze steden onderling kennis en informatie uit: over zowel de eHealth toepassingen als hoe je als gemeente slim opereert in het krachtenveld van zorgverleners, verzekeraars, bewoners en andere partijen.

Een logische volgende stap

Dat de eHealth Steden Estafette een succes is, blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee de diverse steden de estafette bijeenkomst organiseren. Ook de niet aflatende hoge opkomst van bezoekers, uit uiteenlopende sectoren, laat zien dat eHealth als middel om zelfredzaamheid te bevorderen, door de vele betrokkenen belangrijk wordt gevonden.

Bij de estafette is het delen van kennis en creëren van awareness de eerste stap. Het daadwerkelijke dóen, door middel van de Opschalingscoalitie eHealth, is een logische stap twee.

Wat ter tafel kwam

Bij de aftrap van de opschalingscoalitie in juli stond het met elkaar kennis maken en het met elkaar doorlopen van alle bekende en succesvolle eHealth toepassingen centraal. Op 28 september zoemden we vervolgens met elkaar in op hoe je als gemeente aan de hand van beeldbellen (Focuscura) en een mantelzorgnetwerk (OZO) het best kunt handelen en leren van gemeenten die al met deze toepassingen werken. Hierbij kwamen een aantal algemeen gedragen uitgangspunten naar voren, waarvan hieronder een selectie.

1) Kwaliteit voor de bewoner: toegevoegde waarde voor de individuele (kwetsbare) bewoner is van begin tot eind de leidraad in de keuzes die we maken.

2) Uitsluiten lock-in ICT: alleen open standaarden, dat wil zeggen toepassingen die kosteloos koppelbaar zijn, verdienen aandacht, bijvoorbeeld REAAL.

3) Privacy geen belemmering: het privacy argument is belangrijk, maar mag implementatie van bewezen werkende en door de bewoner gewenste toepassingen niet in de weg zitten.

4) Bewustwording aan de vraagkant: werken aan meer bekendheid met en bewustwording van eHealth bij vooral zorgverleners en bewoners is essentieel, er is nog veel onbekendheid. Daarom komt er De Nationale eHealth week.

5) Financiering en inkoopvoorwaarden: gemeenten moeten goede basiskennis hebben van hoe, wanneer, waarom en met wie zij financieren en hoe zij bepalen onder welke voorwaarden een leverancier aan de slag mag.

Volgende bijeenkomst

Op donderdag 10 november komt de coalitie voor de derde keer bij elkaar. Dan zijn aanbestedingen, standaarden, subsidie en inkoopvoorwaarden de thema’s die we verder gaan uitwerken.

Iedereen mag meedoen

Ben jij werkzaam in een gemeente die eHealth hoog op de agenda heeft staan en wil je hierin samen met andere gemeentes sterker worden? Wil je meer leren van wat andere gemeentes doen en hoe ze dat doen? Of is jouw gemeente bezig met een eHealth toepassing die baat heeft bij verspreiding buiten jouw gemeentegrenzen? Dan kun je nog steeds aansluiten bij onze ”Opschalingscoalitie eHealth”. Neem hiervoor contact op met Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

Breda bruist op vrijdag 2 december!

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zullen de stad Breda en de GGD West-Brabant gezamenlijk hun deuren openen in het kader van de eHealth Steden Estafette. Ben je geïnteresseerd in welke mooie dingen er in deze regio gedaan worden, om met behulp van eHealth alle bewoners mee te (blijven) laten doen, kom dan op vrijdag 2 december naar Breda.

Brabantse thema’s

Waar Breda en de GGD West-Brabant zich in onderscheiden, is de goed doordachte visie op hoe je anno 2016 samen met je bewoners en cliënten eHealth het slimst kunt inzetten. ‘Dichtbij de bewoner’, preventie, zelfredzaamheid en samenwerking met bijvoorbeeld de creatieve-, industrie- en transport sector zijn belangrijke kenmerken van de Brabantse werkwijze.

Programma

Nadat wethouder en tevens dagvoorzitter Miriam Haagh de dag geopend heeft, volgen twee presentaties over de invloed van (toekomstige) technologische ontwikkelingen op gezondheid en de digitale ontwikkelingen binnen de GGD West-Brabant.

Zowel voor als na de lunch kun je kiezen uit een aantal interactieve workshops met succesvolle regionale praktijkvoorbeelden. Serious gaming, voorspellende data science, e-jeugdgezondheidszorg en domotica zullen aan bod komen. We nodigen jou als deelnemer uit om met Breda en de GGD mee te denken over wat vooral de gemeente zou kunnen doen en laten om nóg meer impact te hebben op vooral haar (kwetsbare) bewoners. Daarnaast zullen vragen als: ‘Hoe zorgen we dat kansen ook echt worden benut?’ en ‘Hoe voorkomen we dat we iedere keer opnieuw het wiel uitvinden?’ centraal staan.

Voorafgaand aan de afsluitende netwerkborrel zal Miriam Haagh de estafettebeker overhandigen aan de gemeente Den Haag, de stad die in januari aan de beurt is. Het volledige Bredase programma kun je hier terugvinden.

Kennis en kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve technologie in de gezondheidszorg van stad naar stad. Zo hebben Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland en Regio Zuidoost-Brabant al eerder laten zien wat zij in huis hebben. De centrale vraag binnen de estafette is hoe technologie de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. Veel van de informatie en inzichten die we bij de diverse estafette steden ophaalden, is samengebracht op de website ehealthengemeente.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze bijeenkomst en/of over de eHealth Steden Estafette? Mail of bel dan naar Lidy Steenwinkel op 06-52892504. Meteen aanmelden kan ook.

eHealth Steden Estafette 2 december in Breda

De door de Digitale Steden Agenda georganiseerde eHealth Steden Estafette blijft nog even in Brabant! Op vrijdag 2 december zal wethouder Miriam Haagh samen met haar vele samenwerkingspartners laten zien hoe deze stad zich inzet om al haar bewoners, oud, jong, sterk, kwetsbaar, mee te laten doen in de Bredase samenleving. Niet eHealth an sich, maar ‘samen bewegen voor een gezonder en gelukkiger leven’ staat in bruisend en innovatief Breda centraal.

GGD, crossovers en de bewoner centraal

Het programma voor 2 december is nog niet definitief en wordt momenteel in nauwe samenwerking met de GGD West-Brabant voorbereid. Drie hoofdthema’s zal Breda samen met de GGD middels presentaties en workshops laten zien. Deze thema’s zijn: de innovatieve kracht van de GGD, een bloeiende cross sectorale samenwerking en het dichtbij de individuele bewoner ontwikkelen en implementeren van eHealth oplossingen. Concrete onderwerpen die hierbinnen een podium krijgen: serious gaming, de slimme energiemeter, oud ontmoet jong, big data, zelfzorgtesten en de persoonlijke gezondheidscheck. Breda benadrukt dat niet vergeten mag worden dat ‘acceptatie’ in dit alles een sleutelwoord is. Zonder acceptatie van innovaties door bewoners en andere betrokkenen zullen alle inspanningen immers voor niets zijn…

In de hierna volgende nieuwsbrief volgt het definitieve Bredase programma.

Over de estafette

De eHealth Steden Estafette is een initiatief van de Digitale Steden Agenda in samenwerking met andere partijen en gemeenten die koploper zijn op het gebied van eHealth. Dankzij de estafette reist kennis en kunde over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van (kwetsbare) bewoners, van stad naar stad. De gemeenten Alkmaar, Woerden, Enschede Rotterdam, Smallingerland en Regio Zuidoost-Brabant gingen Breda al voor! Ben je benieuwd wat er in deze steden aan bod kwam? Kijk dan op doorbraakmetdezorg.nl.

Aanmelden/vragen?

Wil je je alvast aanmelden of heb je nadere opmerkingen of vragen? Neem contact op met Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

 

Levenskracht: wegwijzer in het sociaal domein

Levenskracht is een praktische methode voor zowel gemeenten als zorg- en welzijnsprofessionals. Met als doel het beter om kunnen gaan met alle ingrijpende veranderingen binnen het sociaal domein. Levenskracht helpt om inwoners in beweging te krijgen. Eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en solidariteit krijgen daarmee écht betekenis.

Hoe werkt het?

Levenskracht is een nieuwe digitale tool die ondersteunend werkt bij de zoektocht van de professional naar antwoorden op hulpvragen van de inwoner. Bovendien vereenvoudigt de tool het afspreken en vastleggen van concrete doelen met de inwoner. Drie vragen staan daarbij centraal. Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? En hoe kom ik daar? Levenskracht bestaat uit drie modules: 1) Verkennen, 2) Verdiepen en 3) Vervullen. De professional leidt de inwoner door de drie modules met behulp van creatieve gespreksinstrumenten en een gebruiksvriendelijke ICT-omgeving.

Drie modules

In module 1 wordt duidelijk wat de inwoner belangrijk vindt, wil en kan. En voorts hoe hij de verschillende leefgebieden waardeert en wat zijn wensen en behoeften zijn. In module 2 worden deze leefgebieden verder verdiept. Daarnaast worden vragen gesteld over wederkerigheid en solidariteit. Ook krijgt de professional inzicht in het sociaal netwerk van de inwoner en de inzet van mantelzorg. Door gebruik te maken van gevalideerde vragenlijsten kan een betrouwbare uitkomst over bijvoorbeeld dreigende overbelasting van de mantelzorger verkregen worden. In module 3 prioriteert de inwoner de doelen die voortkomen uit de eerdere modules. Daarna vertalen professional en inwoner de doelen in acties en bepalen samen wie welke actie wanneer uitvoert. Samen bewaken ze de afspraken en monitoren welke resultaten behaald zijn.

Interesse in Levenskracht?

Zou je meer willen weten over Levenskracht, of heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Erik-Jan Vlietman of Bart van den Eijnde.

Veilig en vitaal thuis wonen dankzij technologie

Hans Haveman -projectmanager zorg en technologie van de gemeente Enschede en verbinder van de ‘Zorgende Stad’ van de Digitale Steden Agenda- werd samen met Pim Ketelaar van samenwerkingspartner ‘VitaValley’ voor ‘Mijn Gezondheidsgids’ geinterviewd. Het hele artikel dat onlangs in Mijn Gezondheidsgids gepubliceerd werd, is hieronder terug te lezen.

Verzorgingshuizen ‘oude stijl’ bestaan niet meer sinds de overheid wonen en zorg van elkaar heeft gescheiden. Mensen kunnen en willen langer zelfstandig wonen. De nieuwe generatie 65-plussers is namelijk mondig, autonoom en gewend om de touwtjes in handen te hebben. Ze beslissen zelf hoe ze hun leven inrichten en willen dat blijven doen zolang het kan. Dit stelt zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, mantelzorgers én ouderen zelf voor de vraag: hoe ondersteunen we mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen? Behalve bijvoorbeeld voorzieningen in de wijk, sociale netwerken en aanpassingen aan de woningen, vormen technologische innovaties ook een deel van het antwoord.

Ruim aanbod

Er zijn duizenden initiatieven, projecten en pilots in Nederland op het gebied van thuiszorgtechnologie. Daarbij horen allerlei producten, waaronder personenalarmering, dwaaldetectie, leefstijlmonitoring, medicijndispensers, communicatie-apps en beeldbellen. Voor zorgorganisaties en individuele ouderen is het lastig om daaruit wijs te worden. Welke producten zijn betrouwbaar, veilig en betaalbaar?

Hoe ervaren anderen dit apparaat of de app? Kunnen verschillende hulpmiddelen met elkaar ‘communiceren’? Kan ik mijn eigen smartphone of tablet ervoor gebruiken of moet ik andere spullen aanschaffen?

Thuiszorgtechnologiemarkt ontsnipperen

Om bij deze keuzes te helpen, is stichting VitaValley het programma ‘Vitaal Thuis’ begonnen. In dit samenwerkingsverband van 60 partijen – waarin patiënten, mantelzorgers, zorgverzekeraars en leveranciers van thuiszorgtechnologie zijn vertegenwoordigd – wordt geïnventariseerd welke hulpmiddelen er zijn en aan welke eisen ze moeten voldoen.
Om deze partijen te ondersteunen maakt VitaValley zich hard voor gezonde, duurzame businessmodellen. Daarnaast wil zij ‘digivaardigheden’ van zorgprofessionals opschroeven en wordt gewerkt aan een online catalogus van goedgekeurde thuiszorghulpmiddelen.
De grote uitdaging is de brede inzet van betrouwbare en betaalbare zorgtechnologie in de thuissituatie, benadrukt Pim Ketelaar van VitaValley.

“Grote volumes maken innovaties betaalbaar.” De markt voor thuiszorgtechnologie is nu nog heel versnipperd en dit proberen we te verbeteren. Tegelijkertijd wordt de markt groter door de vergrijzing en de alomtegenwoordigheid van technologie. “E-health had lang de sfeer van ‘veelbelovend’, maar kon dit nog niet waarmaken. Nu zien we dat innovaties echt worden geïmplementeerd en dat het wél gebeurt. Dat moet ook wel, want ouderen die voorheen met een bepaalde indicatie naar verzorgingshuizen gingen, blijven nu thuis wonen.”

De rol van gemeenten

Hetzelfde vraagstuk van opschaling speelt ook bij de Nederlandse gemeenten. Die zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning bij het langer zelfstandig thuis wonen en matelzorg. In het innovatieprogramma Digitale Steden Agenda (DSA) werken gemeenten in een zogenaamde ‘eHealth Steden Estafette’ samen om hun rol te definiëren en om goede voorbeelden met elkaar te delen. “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun inwoners en kunnen een politieke invloed gebruiken om bijvoorbeeld partijen bij elkaar te brengen”, vertelt programmamanager Hans Haveman. De rol van gemeenten is vooral facilitair.

Implementeren thuiszorgtechnologie

Een belangrijke voorwaarde voor het implementeren van thuiszorgtechnologie is de veiligheid en betrouwbaarheid van internetverbindingen. Ketelaar: “Als je de omstandigheden in een verzorgingshuis of ziekenhuis wilt reproduceren, moet je wel kunnen vertrouwen op de infrastructuur die je gebruikt.
Zeker als je er middelen aan koppelt die letterlijk van levensbelang zijn, zoals een hartmonitor.” Haveman heeft er vertrouwen in dat systemen steeds stabieler worden én dat burgers steeds vaker zelf met innovatieve oplossingen komen.
” Mensen nemen meer de regie. En dat is goed, want het belangrijkste is dat mensen de technologie opnemen in hun dagelijkse ritme. Zelf weten ze het beste wat bij ze past.”

Het digitale buurtplatform: do’s en don’ts

In januari 2016 vormde zich binnen Initiate -het sociale innovatieprogramma van de VNG- de coalitie ‘Online Nabuurschap’. Deze coalitie (bestaande uit gemeenten Utrecht & Zeist, sociaal ondernemers mijnbuurtje.nl, Buurtwelzijn & Hollandsch Welvaren, welzijnsorganisaties Incluzio en Wijk & Co) boog zich over de vraag of en hoe je de zelf- en samenredzaamheid van bewoners van een buurt kunt vergroten en hoe je bewoners hierbij optimaal kunt ondersteunen. Daarbij werd vooral naar online instrumenten gekeken: platforms waarmee mensen elkaar sneller kunnen vinden. Daarvan zijn er al heel veel, zo blijkt. Dus hoe kies je als gemeenteambtenaar of bewoner het platform dat in jouw buurt of gemeente het beste past?

Aanleiding

De aanvankelijke vraag was: hoe kunnen we met online middelen het nabuurschap binnen gemeenten verbeteren? Zélf opzetten van een online community -een plek waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen vinden en dingen met elkaar kunnen delen- is wat dan vaak gebeurt. Echter, ons land telt al meer dan 100 vergelijkbare platforms, die niet allemaal even succesvol blijken te zijn. De coalitie wilde niet het zoveelste platform ontwikkelen en heeft een stappenplan met succesfactoren ontwikkeld. Dankzij dit stappenplan kan iedere ambtenaar of bewoner tot een juiste en doordachte keuze voor een platform komen. Zie bijvoorbeeld het platform van Nieuw-Dijk of van Maarn.

Stap voor stap de juiste keuze maken

De rol van de gemeenteambtenaar is een van de thema’s die het stappenplan belicht. Hoe kan hij/zij inwoners ‘in the lead’ krijgen en een optimale bijdrage leveren?Ook wordt ingegaan op een andere belangrijke vraag: wat is uiteindelijk het doel van het beoogde online platform? Als dit doel geformuleerd is, is het online platform dan een passend instrument? Zijn de beoogde resultaten wel scherp in het vizier?

Het stappenplan gaat vervolgens zowel in op de noodzaak om een duidelijke visie te op het proces te ontwikkelen, als op het benoemen van succesfactoren. Eén van die succesfactoren is het gebruiksgemak: kunnen inwoners met dit platform daadwerkelijk eigen regie nemen? Is het laagdrempelig? Zijn bewoners zelf eigenaar van data en eventuele inkomsten? Of verdwijnt het geld uit de wijk? Naast hulp bij het keuzeproces wordt ingegaan op de noodzaak van het verbinden van online en offline, bijvoorbeeld door inzet van lokale buurtverbinders. De realiteit heeft namelijk uitgewezen dat een online platform dat enkel op zichzelf staat, tot mislukken gedoemd is: ‘digitaal en mensentaal’ kunnen niet zonder elkaar.

Toepasbaar in heel Nederland

De gemeente Rotterdam gaat als één van de eersten aan de slag met het stappenplan. En maar liefst 30% van de overige gemeenten heeft aangegeven er ook in geïnteresseerd te zijn. De rest van de gemeenten wordt bij deze eveneens van harte uitgenodigd haar voordeel te doen met dit document dat veel tijd en energie bespaart en iedereen die in een wijk of buurt een online platform wil opzetten een stevig vertrekpunt geeft.

Lees voor nog meer informatie de handige infographic en het artikel van Eric Hendriks .

29 september Congres Online Platformen voor de Wijk

Mijnbuurtje organiseert samen met zorgpartner ZONH op donderdag 29 september het gratis congres “Online platformen voor de wijk: een verbonden en gezonder leven?” Je wordt meegenomen op reis in de wereld van community building, offline en online wijkcommunicatie en een andere kijk op organiseren van zorg in de buurt.

Hoe stimuleer je verbinding?

Iedereen voelt wel op zijn klompen aan, dat als je lekker woont en in verbinding leeft met dierbaren en mensen om je heen, je dan minder in de zorgcircuits terecht komt. Verbinding met anderen vermindert eenzaamheid en heeft een positieve uitwerking op welbevinden en gezondheid. Maar hoe stimuleer je die verbinding? Hoe zorg je dat mensen écht met elkaar in contact komen, voor meer gemeenschapszin, waar gezond en sociaal gedrag normaal is? Hoe zorg je dat mensen elkaar kunnen bereiken en dat informatie voor iedereen snel toegankelijk is?

Maak kennis met de wereld van community building

Op 29 september wordt je meegenomen op een reis in de wereld van community building, offline en online wijkcommunicatie en een andere kijk op organiseren van zorg in de buurt. Kom luisteren, ontmoet andere vakgenoten en laat je inspireren door diverse workshops:

 1. Digitale wijkcommunicatie en gezondheid: wat is het verband?
 2. Hoe kies je een online buurtplatform en hoe maak je dit tot een succes?
 3. Praktijkervaringen met communitybuilding, gezondheidsbeleid en wijkcommunicatie in Alkmaar
 4. Op speciaal verzoek: Hoe werkt de mijnbuurtje aanpak?

Voor wie?

Werk je bij een gemeente of zorgaanbieder als professional, beleidsadviseur, community builder of coördinator? En ben je bezig met betrekken van bewoners en cliënten, bewonersondernemingen, WMO transitie, faciliteren van informele zorg, eigen kracht of wijkcommunicatie? Dan is dit congres voor jou!

Programma en tijd

Het congres start om 9.30 en eindigt om 12.30 met een gezamenlijke lunch.

Locatie

Buurtcentrum De Rekere, Drechterwaard 16 in Alkmaar

Meer informatie en aanmelden

Kijk op de congrespagina voor meer informatie of Schrijf je nu in voor dit wervelende congres vol nieuwe inzichten en handvatten op donderdagochtend 29 september in Alkmaar. Aanmelden kan tot 22 augustus.

Terugblik eerste bijeenkomst ‘Opschalingscoalitie eHealth’

Op donderdag 7 juli kwamen op het kantoor van de Digitale Steden Agenda vertegenwoordigers van alle steden die aan de eHealth Estafette deden of gaan meedoen bij elkaar. De aftrap van de ‘Opschalingscoalitie eHealth’ is een feit. Woerden, Alkmaar, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Zuidoost-Brabant, Breda, Amsterdam en Den Haag zetten de schouders onder daadwerkelijke, gemeente-overschrijdende adaptatie en opschaling van bewezen succesvolle eHealth toepassingen.

Een logische volgende stap

Dat de eHealth Steden Estafette een succes is, blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee de diverse steden de estafette bijeenkomst organiseren. Ook de niet aflatende hoge opkomst van bezoekers, uit uiteenlopende sectoren, laat zien dat eHealth als middel om zelfredzaamheid te bevorderen, door de vele betrokkenen belangrijk wordt gevonden. Daar waar bij de estafette het delen van kennis en creëren van awareness de eerste stap is, is het smeden van coalities van de verbanden die de estafette voortgebracht heeft, stap twee.

Wat is de bedoeling?

De centrale vraag van deze opschalingscoalitie is: hoe nemen we de belemmeringen die opschaling in de weg staan, weg? Het plan is om met clubjes van 2, 3 à 4 steden tot opschaling van één of meerdere werkwijzen, toepassingen of initiatieven te komen. Daarvoor zullen we dit jaar nog 3 of 4 keer bij elkaar komen tot eind 2016, waarin we tot een duidelijk opschalingsplan komen, dat van start gaat in 2017. Voorbeelden en vragen over opschalingsprojecten zijn beeldschermzorg, hoe zit het met de financiering, hoe staan de wethouders erin, etc.

Er is tijdens deze eerste sessie verkend of we met deze opschalingscoalitie een goede samenwerkingsvorm vinden. Voor de volgende keer zullen we een overzicht van casussen maken en uitzoeken met welke van deze projecten we kunnen beginnen. Uit de al gedane inventarisatie kwamen de volgende mogelijke projecten naar voren:

 1. Leefstijl monitoring, Smallingerland
 2. App store GGD, samenwerking Amsterdam en Rotterdam
 3. Robotica en Virtual Reality, Den Haag
 4. Inwoner cloud, Woerden, Boxtel, Eindhoven
 5. Platform OZO (Raalte en omgeving)
 6. WeHelpen, NLvoorelkaar, BUUV
 7. Beeldschermzorg
 8. Digitale wijkcoach, Enschede
 9. Broedplaatsen, Breda
 10. Slimste huis, Alkmaar
 11. Compaan
 12. Do something Different

Naast productniveau zal er ook gekeken worden naar procesniveau, waarbij het project een middel kan zijn om het proces goed in kaart te brengen.

Iedereen mag meedoen

Ben jij werkzaam in een gemeente die eHealth hoog op de agenda heeft staan en wil je hierin samen met andere gemeentes sterker worden? Wil je meer leren van wat andere gemeentes doen en hoe ze dat doen? Of is jouw gemeente bezig met een eHealth toepassing die baat heeft bij verspreiding buiten jouw gemeentegrenzen? Dan kun je je nog steeds aansluiten bij onze ”Opschalingscoalitie eHealth”. Neem hiervoor contact op met Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

Samen beter thuis

Eigen regie en zelfredzaamheid. Het is niet alleen een weg die van overheidswege wordt opgelegd. We willen het zelf ook. Maar vaak ontbreekt het aan de juiste middelen en informatie. De Stichting Samen Beter Thuis ontwikkelde een platform voor mantelzorgers en zelfzorgers om dit informatietekort tegen te gaan.

Informatietool

In deze tijd met al z’n digitale mogelijkheden, moeten we toch een tool kunnen ontwikkelen waarmee we de hulpvragen van mantelzorgers en zelfzorgers kunnen beantwoorden? Een groep professionals heeft een innovatiesubsidie aangevraagd en zijn gestart met de ontwikkeling van het digitale platform samenbeterthuis.nl. Inmiddels bestaat het hart van het platform uit ruim honderdtwintig zelf geproduceerde instructievideo’s rond praktische vragen over mobiliteit en zorg. Gratis en laagdrempelig en digitaal beschikbaar voor iedereen.

Beschikbare informatie

De gemeente Oss en Uden hebben zich als eerste gemeenten aangesloten bij het platform omdat het voor hen een leegte vulde. Het gaat om preventie en dit platform kan daarin ondersteunen. Deze verbetering van de toegankelijkheid van informatie stelt mantelzorgers in staat om het bredere beeld in te zien en daardoor kunnen zij betere beslissingen nemen.

Pilotstarter

Een platform als samenbeterthuis.nl is nooit af, er zal altijd verandering en groei inzitten. En voor die lokale inkleuring heeft Samen Beter Thuis echt de gemeenten nodig. Er is een pilotvoorstel op de pilotstarter van de VNG geplaatst om deze gemeenten te vinden. Het gedroomde resultaat is een openbaar en interactief platform voor mantelzorgers en zelfzorgers waar kennis en ervaringen op het gebied van mobiliteit en zorg worden gedeeld. Helpt jouw gemeente deze droom waar te maken?

Bron: Gemeente.nu (Quita Hendrison)

Boeiende flitscolleges eHealth Steden Estafette Smallingerland

Op vrijdag 22 april opende anderhalvelijnscentrum ‘Sûnenz’ in Drachten/Smallingerland haar deuren voor de zesde editie van de ‘’eHealth Steden Estafette’’. Na de steden Alkmaar, Woerden, Enschede en Rotterdam was het dit keer de beurt aan Smallingerland om te laten zien wat zij met behulp van eHealth voor haar (kwetsbare) inwoners doet. Op het ‘’dorpsplein’’ van het prachtige, moderne Sûnenz namen 75 deelnemers plaats om door burgemeester Tjeerd van Bekkum en Sûnenz directeur Ida van Marion te worden welkom geheten.

Flitscolleges

Zes locale initiatiefnemers van eHeath innovaties gaven ieder een ‘’flitscollege’’. Roland Notermans vertelde over de MAX Mobiel: een klein, slim ontworpen vervoersmiddel waarmee ouderen samen met een begeleider makkelijker korte ritjes kunnen ondernemen. Job van het Veer liet het nut van ‘Serious Gaming’ voor ouderen zien: als ouderen zich aan het gamen wagen, kunnen zij mentaal en fysiek langer gezond blijven. Mieke Koot van Mijn huis op maat demonstreerde met haar ‘’domoticahuisje’’ hoe technologische toepassingen thuis bij zieken en ouderen de zelfredzaamheid van ouderen kan vergroten. Als vierde vertelden René Houben en Jantine Albada van Tinz over hoe leefstijlmonitoring het dagelijks leven van dementerenden een stuk veiliger en prettiger kan maken. Daarna gaf Erik Zwierenberg van Platform GEEF een kijkje in de keuken van dit succesvolle samenwerkingsverband van 16 participanten. Janet Turkstra van Vraag Elkaar sloot deze serie flitscolleges af met een vlammend betoog over hoe samen kleine dingen ondernemen eenzaamheid en ziekte kan helpen voorkomen.

Overhandiging beker en eHealth ‘ervaren’…

Wat daarna volgde was een discussie met de zaal over wat gemeenten moeten doen en laten om eHealth innovaties te laten slagen. En tenslotte de officiële overhandiging van de estafette beker aan de regio Zuidoost Brabant dat op 27 mei in het Evoluon haar eHealth innovaties zal demonstreren. De middag werd afgesloten met een drankje en hapje en de mogelijkheid in het Sûnenz gebouw te echt te mogen ‘snuffelen’ aan de onderwerpen van deze middag, zoals de MAX Mobiel en het domotica huisje.

Praktische informatie

De eHealth Steden Estafette is een initiatief van o.a. de ‘’Digitale Steden Agenda’’ en heeft tot doel kennis en kunde over eHealth van stad naar stad te laten reizen. Zodat gemeenten van elkaar leren hoe je met inzet van slimme innovaties kunt zorgen dat inwoners langer zelfredzaam blijven en meer kwaliteit van leven hebben. Wil je meer informatie over de estafette? Neem contact op met Lidy Steenwinkel, 06-52892504.

Meetup Sociaal Domein; Ruimte geven en nemen

De eerste thema-meetup van de Grote Digitale Steden Competitie 2016 is een feit. Op donderdag 14 april vond in Almere de meetup Sociaal Domein plaats. We waren te gast in het mooie thuishonk van het Big Data Value Centre (BDVC) waar ongeveer 25 deelnemers samenkwamen om kennis en ervaring te delen en te leren van elkaar. Het was een inspirerende middag vol discussie, interactie en inspiratie.

Bekijk hier de sfeerimpressie (1 minuut),

en de begeleidende Presentatie sociaal domein en de tweets via #GDSC16.

Met lef en vertrouwen aan de slag

Na de opening door Wim Oosterveld en een korte uitleg over het hoe en wat van het BDVC door Henk Weyschede, betoogde Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Zaanstad en auteur van ”Werken aan de wakkere stad” zijn visie op het sociaal domein en de rol van gemeenten en ambtenaren daarbinnen. Jan legde zijn vinger precies op de zere plek door te betogen dat er van een transformatie in het sociaal domein nog weinig sprake is. Het gaat misschien wel een beetje beter of we doen misschien wel iets meer, maar fundamenteel anders doen we het nog niet.

“Ambtenaren, verzet je tegen (verouderde) systemen, doe wat goed en nodig is en ontwikkel een ‘verlangvermogen'” aldus Jan. Bedenk wat de bedoeling is en handel daar naar in plaats van handelen binnen de lijntjes van systemen. Neem als ambtenaar ruimte en geef inwoners ook die ruimte. Dat gaat ons echt verder brengen!

Pareltjes in het sociaal domein

Na het betoog van Jan was het tijd om de groep op te splitsen om de diepte in te gaan met een aantal praktijkvoorbeelden die zich binnen gemeenten hebben bewezen. Digitale buurt(markt)plaatsen, Bureau Frontlijn en de Digitale Innovatie Arbeidsmarkt.

Digitale buurt(markt)plaatsen

Digitale buurtmarktplaatsen: anno 2016 zijn er inmiddels landelijk meer dan 140… Veel gemeenten zien door de bomen het bos niet meer en maken te vaak de verkeerde keuze, met geldverspilling en verminderd vertrouwen van inwoners tot gevolg. Hoe belangrijk het is om als gemeente eerst goed stil te staan bij welke buurtmarktplaats precies bij jouw inwoners en gemeentelijke visie past, liet Hanneke van Stokkom van Munity Services en MijnBuurtje in haar workshop helder zien.

Vind de juiste boom

Zij nam de deelnemers mee in het beslisproces om tot een gedegen keuze voor een van die vele mogelijkheden te komen. Want als je als gemeente je inwoners laat spreken en daarnaast jezelf eerlijk antwoord laat geven op een aantal essentiële vragen, kom je uiteindelijk terecht bij jouw juiste ‘boom’. Met als resultaat een goed draaiende, door bewoners gedragen buurtmarktplaats die het verschil kan maken tussen eenzaam zijn en je gezien, gewaardeerd en verbonden voelen.

Bekijk Hanneke’s presentatie: digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies jij en hoe wordt die succesvol

Bureau Frontlijn

Barend Rombout van de gemeente Rotterdam besprak hoe deze stad de afgelopen jaren informatie en kennis heeft verzameld en toegankelijk heeft gemaakt om inwoners te ondersteunen. Dankzij Bureau Frontlijn is innovatie en groei in de Rotterdamse achterstandswijken mogelijk en staan de ervaringen van de Rotterdamse bewoner centraal.

Betere hulp op basis van (reeds bekende) informatie

Barend liep samen met de deelnemers door de website heen en gaf zo op interactieve wijze aan hoe al deze informatie bijdraagt aan het ondersteunen van de minst zelfredzame inwoners van Rotterdam. Door zijn uitleg over de website liet Barend zien hoe inwoners zichzelf makkelijker kunnen redden en ambtenaren en zorg- en welzijnsprofessionals de inwoner beter, gerichter en begrijpelijker kunnen adviseren. Daarnaast is het dankzij de goed doortimmerde methodiek van Bureau Frontlijn beter mogelijk multi-problematiek in gezinnen en bij individuele bewoners ook echt integraal aan te pakken.

Zie voor meer informatie over bureau Frontlijn de website en het artikel op GoedOpgelost!.

Digitale Innovatie Arbeidsmarkt

Arjan van Liere, Present Media, besprak de eerste resultaten van het project Digitale Innovatie Arbeidsmarkt (DIA). In dit project was het doel om zoveel mogelijk (langdurige) werkzoekenden aan een baan te helpen. Een groep via intensieve begeleiding met de online werkmap op UWV.nl en een andere groep via intensieve begeleiding gefocust op eigenwaarde en presentatie. De universiteit van Twente heeft het proces gemonitord en heeft de eerste resultaten gepubliceerd. Bekijk hier het whitepaper.

Welke gemeente volgt?

Het mooie aan deze aanpak is dat hij goed opschaalbaar is naar andere gemeenten of arbeidsmarktregio’s. Verschillende aanwezige deelnemers gaven aan iets te zien in deze aanpak en delen intern kennis hierover. Zodra hier ontwikkelingen op zijn, melden we dat in onze GDSC16-nieuwsbrief.

Schermafbeelding 2016-04-19 om 14.59.50

Aankomende meetup: Omgevingswet

De volgende meetup zal volledig in het teken staan van de (voorbereidingen op de) Omgevingswet. Overheden zijn hier al druk mee bezig. De meetup is erop gericht om in contact te komen met collega-ambtenaren die hier ook mee bezig zijn en een eigen visie op hebben. De meetup zal nog voor het zomerreces plaatsvinden, precieze datum en locatie volgt zo snel mogelijk. Houd de meetuppagina in de gaten voor meer informatie en meld je daar ook vast aan.

Heeft jouw gemeente goede initiatieven die niet mogen ontbreken in de meetup?  Neem dan contact op met Marije Poel of via 06-41236985.

Kom ook naar de meetup Sociaal Domein

Op donderdag 14 april organiseren de Digitale Steden Agenda en Goed Opgelost! de thema-meetup ‘Sociaal Domein’ in het kader van de Grote Digitale Steden Competitie 2016.

Sociaal Domein

De drie decentralisaties in het sociaal domein ontketenden de grootste gemeentelijke revolutie ooit. Hoe houdt jouw gemeente zich in dit krachtenveld staande? Wat betekent deze omwenteling voor de relatie tussen jouw gemeente en haar bewoners?
Gemeenten komen steeds meer met bewoners en ondernemers tot creatieve en onorthodoxe oplossingen die niet het systeem, maar de bewoner centraal stellen. Met slim gebruik van ICT. Drie van deze initiatieven krijgen een podium op onze meetup.

Kom ook, laat je inspireren en deel ook met ons waar jij mee bezig bent. Alleen op die manier halen we het meeste uit deze meetup!

Programma

 • Opening door Wim Oosterveld, directeur Digitale Steden Agenda.
 • Ruimte nemen. Ruimte geven. Met lef en vertrouwen aan de slag.
  Keynote door Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Zaanstad en schrijver van ‘Werken aan een wakkere stad’.
 • Pauze
 • Uiteen in workshops (2 rondes van elk een half uur). Keuze uit:
  • WMO: Digitale buurtmarktplaatsen; welke kies je en hoe zorg je ervoor dat het een succes wordt? Door Hanneke van Stokkum (MIjnBuurtje/Munity Services, Nijmegen)
  • Participatie: Digitale Innovatie Arbeidsmarkt; Hoe helpen digitale toepassingen mij aan een baan? Door Arjan van Liere (Present Media, Enschede)
  • Jeugd: Bureau Frontlijn in Rotterdam; voorkom dat jeugd gebruik moet maken van dure voorzieningen. Door Barend Rombout (Gemeente Rotterdam). Neem een tablet of laptop mee om optimaal mee te kunnen doen aan de workshop.
 • Interactieve plenaire terugkoppeling van de workshops door Wim Oosterveld en de workshopleiders.
 • Borrel

Doelgroep

De meetup is bedoeld voor beleidsambtenaren, ict’ers en (informatie)managers die direct of indirect verbonden zijn met het sociaal domein. Ook niet-gemeentelijke deelnemers zijn welkom. Let wel, de focus ligt op kennisdeling en ervaring-uitwisseling.

Als deelnemer aan de meetup verdien je een punt voor jouw stad in de GDSC16!

Praktisch

 • Locatie: Big Data Value Centre (BDVC) Almere, Wisselweg 33, 1314 CB Almere. 5e verdieping
 • Datum: 14 april
 • Tijd: 14:00 tot 16:30 (13:30 inloop, na 16:30 borrel)

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor de meetup Sociaal Domein doe je via onderstaand proces. Heb je al een account op meetup? Dan kun je direct door naar stap 3.

 1. Registreer (indien je nog geen account hebt) op www.meetup.com/GO-meetup (‘JOIN’)
 2. Activeer via de email die je ontvangt
 3. Schrijf in voor meetup via http://www.meetup.com/GO-meetup/events/228548757/ (‘RSVP’)

Bekijk de meetuppagina voor meer informatie of neem contact op met Geert-Jan Kollenstart (06-27189952)

Toegankelijk Enschede online

De gemeente Enschede heeft de website ”Toegankelijk Enschede” gelanceerd voor al haar bewoners en bezoekers met een fysieke, auditieve of visuele beperking. Deze site geeft een goed inzicht in de bereikbaarheid van openbare gebouwen en biedt veel informatie op het gebied van winkelen, eten, drinken, uitgaan, kunst en cultuur.

Lancering

Op vrijdag 26 februari 2016 lanceerde wethouder Jurgen van Houdt formeel de website toegankelijkenschede.nl  “Ik ben erg blij dat Enschede nu een website heeft die de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen in Enschede in beeld brengt voor mensen met een beperking”, aldus de wethouder. “Door mijn eigen ervaring vorig jaar ben ik erachter gekomen in welke lastige situatie mensen met een beperking terecht kunnen komen als ze alleen op pad gaan. Daardoor heb ik nog meer respect voor hen gekregen”.

Indeling en totstandkoming

Toegankelijk Enschede is onderverdeeld in de branches Horeca, Detailhandel, Dienstverlening en Overheid. Ondernemers en gebruikers van de website kunnen zelf de inhoud op de website verbeteren door reacties bij beoordelingen van de locaties te plaatsen of door zelf een locatie toe te voegen. De commissie Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Beschikbaarheid (BTB) van de WMO Raad neemt het onderhoud, beheer en moderatie voor zijn rekening.

De website is tot stand gekomen door samenwerking tussen de commissie BTB en de gemeente Enschede en met steun van de Provincie Overijssel en is ondermeer getest door (ex)cliënten van een revalidatiecentrum. Wethouder Jurgen van Houdt droeg het functioneel beheer tijdens de lancering over aan de commissie BTB.

In een filmpje kun je meer informatie over de website vinden. Benieuwd hoe jouw gemeente een soortgelijk initiatief kan nemen? Neem dan contact op met Hans Haveman, manager zorg en technologie van de gemeente Enschede: 06-10051420.

Save the date: 9 maart eHealth Steden Estafette in Rotterdam!

Nadat Enschede haar deuren op 22 januari opende, is Rotterdam de vijfde gemeente op rij die jou wil laten zien wat zij voor haar bewoners doet met behulp van eHealth toepassingen.

Onderwerpen

Het programma is nog niet helemaal definitief. Drie onderwerpen die sowieso aan bod zullen komen: VitaalThuis en Stichting Kien laten zien hoe zij met een succesvolle samenwerking eHealth toepassingen beter bij bewoners krijgen. Vervolgens zal Medical Delta  -een samenwerkingsverband dat door diverse kennisinstituten in samenwerking met het bedrijfsleven is opgericht- jou meenemen in hun proeftuinen en innovation quarter. Tenslotte zal de ”GGD appstore” aan bod komen: een keurmerk dat het kaf van het koren scheidt in de wildgroei aan gezondheidsapps.

Opening en afsluiting

Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Rotterdam, zal de dag openen. Na het inhoudelijke gedeelte zal de dag afgesloten worden met de overhandiging van de estafettebeker door Rotterdam aan Drachten/Smallingerland, waar in april de zesde ronde van de eHealth Steden Estafette zal plaatsvinden.

Programma en locatie

Informatie over het definitieve programma, de locatie en overige bijzonderheden volgen binnenkort op deze site. Wil je nu al verzekerd zijn van een plaats op 9 maart? Neem contact op met Lidy Steenwinkel op 06-52892504.

 

 

 

Save the date: tweede meetup GDSC16 op donderdag 14 april!

De Grote Digitale Steden Competitie 2016 (GDSC16) raast voort! Na een eerste geslaagde meetup in februari zal op donderdagmiddag 14 april een tweede meetup gehouden worden, dit keer met Sociaal Domein als thema.

Onderwerpen

Inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van participatie, WMO en jeugd zullen door diverse ervaringsdeskundigen aan jou gepresenteerd worden. Verder kun je kennismaken met andere gemeenten en over en weer kennis over actuele thema’s in het Sociaal Domein met elkaar delen.

Praktische informatie

Het definitieve programma en de locatie staan nog niet vast. Maar noteer alvast donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in je agenda! Houd twittergoedopgelost.overheid.nl/gdsc16, of digitalestedenagenda.nl in de gaten voor het laatste nieuws rondom deze meetup en GDSC16. Meer weten? Neem contact op met Geert-Jan Kollenstart op 06-27189952.

Geslaagde vierde bijeenkomst eHealth Steden Estafette

De vierde ronde van de eHealth Steden Estafette vond op vrijdag 22 januari plaats in Enschede, binnen de muren van de Twentse Zorg Academie. Enschede kan terugkijken op een zeer geslaagde middag met inhoudelijk sterke presentaties en een hoge opkomst van zo’n 70 geïnteresseerden.

Gemeente aan zet

Sinds januari 2015 zijn de gemeenten door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan zet als het gaat om de inrichting van de zorg. Dat eHealth daar een goede bijdrage aan kan leveren is iets dat bij nog lang niet alle gemeenten in de genen zit. Doel van de estafette is om gemeenten te bewegen tot een pro-actiever beleid gericht op inzet van eHealth om bewoners langer thuis te laten wonen. eHealth wordt in dit verband breed opgevat. Niet alleen beeldbellen, maar bijvoorbeeld ook online marktplaatsen, domotica, leefstijlapps en het persoonlijk gezondheidsdossier vallen binnen deze definitie.

Ontstaansgrond

De eHealth Steden Estafette is een initiatief van de Digitale Steden Agenda, het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’, de Ministeries VWS en EZ, ECP en ZonMW. Dankzij de estafette vindt een kennisuitwisseling plaats tussen steden over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van (chronisch) zieke, oudere en kwetsbare bewoners. Alkmaar, Woerden en Den Haag gingen Enschede voor. Ben je benieuwd wat er in de voorgaande steden aan bod kwam? Kijk dan op doorbraakmetdezorg.nl.

Thema’s in Enschede

Na de landelijke aftrap door Dik Hermans (aanjager ‘Doorbraakproject’) lichtten Eric Wolkotte en Rob Nijhuis van de Twentse Zorg Academie een innovatieve leer/werk- en testomgeving op het gebied van eHealth toe. Wethouder Eelco Eerenberg ging vervolgens in op de integrale aanpak in de ‘inclusieve stad’. Praktische toepassingen van eHealth in de praktijk kwamen aan de orde met LangGezond en de toekomstscenario’s van beeldschermzorg.
Aan het eind van de middag werd de estafettebeker door de gemeente Enschede overgedragen aan de gemeente Rotterdam, die op woensdag 9 maart acte de presence zal geven. De sfeer van deze geslaagde middag proeven? Bekijk het filmpje.

 

9 maart eHealth Steden Estafette in Rotterdam

Nog even en het is zover…. Rotterdam wil jou –als vijfde estafettestad- op woensdag 9 maart laten wat zij voor haar bewoners doet met behulp van eHealth toepassingen.

Ontstaansgrond

De eHealth Steden Estafette is een initiatief van de Digitale Steden Agenda, het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’, de Ministeries VWS en EZ, ECP en ZonMW. Dankzij de estafette vindt een kennisuitwisseling plaats tussen steden over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van (chronisch) zieke, oudere en kwetsbare bewoners. Alkmaar, Woerden, Den Haag (ECP Congres) en Enschede gingen Rotterdam voor. Ben je benieuwd wat er in de voorgaande steden aan bod kwam? Kijk dan op doorbraakmetdezorg.nl.

Onderwerpen

Een keur aan interessante onderwerpen zal de revue passeren in Rotterdam.  VitaalThuis en Stichting Kien laten zien hoe zij met een succesvolle samenwerking eHealth toepassingen beter bij bewoners krijgen. Vervolgens zal Medical Delta  -een samenwerkingsverband dat door diverse kennisinstituten in samenwerking met het bedrijfsleven is opgericht- jou meenemen in hun proeftuinen en innovation quarter. Tenslotte zal de ”GGD appstore” aan bod komen: een keurmerk dat het kaf van het koren scheidt in de wildgroei aan gezondheidsapps.

Opening en afsluiting

Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Rotterdam, zal de dag openen. Na het inhoudelijke gedeelte zal de dag afgesloten worden met de overhandiging van de estafettebeker door Rotterdam aan Drachten/Smallingerland, waar op vrijdag 22 april de zesde ronde van de eHealth Steden Estafette zal plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

Aanmelden

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wil je verzekerd zijn van een (gratis) entreebewijs? Neem contact op met Lidy Steenwinkel op 06-52892504.