Nieuws

Een digitaal persoonlijk leefdossier voor iedereen!

Toegang tot persoonlijke gegevens is belangrijk voor zelfredzaamheid van de burger. Het voeren van de eigen regie vraagt om een andere benadering waarin de burger/patiënt zelf zijn gegevens kan beheren en beschikken over een digitaal persoonlijk leefdossier.

Opschaling eHealth in de zorg

eHealth krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Echter, er wordt nog te weinig gedaan met de beschikbare kennis en mogelijkheden die er zijn. De Zorgende Stad zet zich in om huidige trajecten rondom eHealth zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, partijen te informeren en enthousiasmeren en goede initiatieven vanuit regio’s voor implementatie op te halen.

Een nieuw gezicht bij de Zorgende Stad

Per 6 januari 2014 is Danielle Branje de nieuw projectmedewerker voor de Zorgende Stad. Na het vertrek van Wendy Otten naar Onze Stad per 1 december 2013, zal Danielle het van haar overnemen.

Burger aan de macht: een debat over zorg, ICT en eigen verantwoordelijkheid

Van burgers wordt verwacht dat ze in toenemende mate hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook voor hun gezondheid en welbevinden. Vragen waar het debat zich op richt zijn: Welke rol kan ICT daarbij spelen? Hoe krijgen we het voor elkaar dat mensen massaal gebruik gaan maken van e-health toepassingen? Waarom is er nog geen Elektronisch patiënten dossier? Wat staat ons eigenlijk in de weg en welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar? Hoe stellen we mensen beter in staat ook elkaar te helpen? Het is tijd voor een doorbraak!

Gemeente Zaanstad en Haarlem winnen ‘best gejat’ prijs

De gemeenten Haarlem en Zaanstad zijn met het project BUUV (een buurtmarktplaats voor en door bewoners) de winnaar geworden van de Best Gejat Prijs 2013. Dat is bekendgemaakt tijdens het KING Jaarcongres, dat gehouden werd in 's-Hertogenbosch op 17 januari. Negen duo’s waren aangemeld voor de prijs.

E-health: klein beginnen in samenwerking met gebruikers

Steeds meer eerstelijns zorggroepen en gezondheidscentra bieden hun patiënten een online portaal aan. Het gebruik valt echter tegen. Vilans onderzocht bij twee zorggroepen het daadwerkelijke gebruik van patiëntenportalen. Conclusie: geslaagde e-health begint klein en in samenwerking met gebruikers.

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

De learning community heeft geleid tot een toolkit voor gemeente die keuze willen maken voor een digitale marktplaats of voor gemeenten die een al gekozen systeem willen implementeren. De toolkit wordt gepresenteerd op de werkconferentie van KING op 12 december.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Doe mee!

De zomer maakt weer plaats voor de herfst. De afgelopen maanden leek het erg rustig in overheidsland, maar als Zorgende Stad hebben we niet stil gezeten. Graag willen we de nieuwe projecten/processen en updates met jullie delen. Ook jou bijdrage is van belang, dus doe mee!

Informele zorg digitaliseren

De opgehaalde kennis rondom de informele marktplaatsen zal worden gedeeld op 30 oktober tijdens het 1ste Digitale Agenda Congres.

Werkprogramma Zorgende Stad vastgesteld

Zorgende Stad timmert aan de weg en richt zich op thema’s zoals eHealth, domotica en informele zorg. Haar focus ligt daarbij op gerichte acties in: Het verkrijgen van bestuurlijk commitment Realiseren van een proeftuin / delen van lessons learned Implementatie en opschalen van innovatieve zorgtoepassingen. Lees verder →

Werkprogramma Zorgende Stad vastgesteld

Zorgende Stad timmert aan de weg en richt zich op thema’s zoals eHealth, domotica en informele zorg. Haar focus ligt daarbij op gerichte acties in: Het verkrijgen van bestuurlijk commitment Realiseren van een proeftuin / delen van lessons learned Implementatie en opschalen van innovatieve zorgtoepassingen. Lees verder →

Nieuw gezicht en actie Zorgende Stad

Sinds 1 augustus versterkt Anne Marie Steijven de Zorgende Stad. Zij zal zich tot eind van het jaar bezig houden met de verdere uitwerking van de doelstellingen en het werkprogramma van de Zorgende Stad. Lees verder →

De Zorgende Stad: verslag 28 juni 2012

Op 28 juni jl. kwam het DSA-team Zorgende Stad bij elkaar. Dit is een open werkgroep, waarin gemeenten, ondernemers, instellingen, onderwijs, onderzoekers en vernieuwers met elkaar werken aan het verbeteren van de zorg in onze samenleving. Lees verder →

De Zorgende Stad: verslag 8 maart 2012

Op 8 maart jl. kwam het DSA-team Zorgende Stad bij elkaar. Dit is een open werkgroep, waarin gemeenten, ondernemers, instellingen, onderwijs, onderzoekers en vernieuwers met elkaar werken aan het verbeteren van de zorg in onze samenleving.  Lees verder →