Nieuws

Betrokken bij eHealth? Doe mee aan het co-creatie eHealthboek!

Het co-creatie Zorginnovatieboek was in 2012 een groot succes met 125 deelnemende innovatoren. Het boek is circa 15.000 keer gedownload. Nu is er een vervolg: het co-creatie eHealthboek. Iedereen kan mede-auteur worden. Lees snel verder om te weten hoe jij kunt bijdragen aan dit boek.

Deventer organiseert domotica bijeenkomst

Donderdag 15 mei was er een domotica bijeenkomst in Deventer. Deze bijeenkomst - op verzoek van het platform Wonen en Welzijn - was bedoeld om instellingen uit Deventer en een drietal leidende domotica aanbieders bij elkaar te brengen en met elkaar van gedachten te wisselen over de toepassing van technologische hulpmiddelen voor wonen, zorg en welzijn.

Aan de slag met zorg-apps? Tips van de DSA

Het aantal zorg-apps groeit: op dit moment zijn er al ruim 25.000 beschikbare apps. Ook gemeenten verkennen de mogelijkheden om aan de slag te gaan met apps. Maar hoe maak je als zorgprofessional en gebruiker een goede keuze? En welke rol hebben gemeenten, zorgorganisaties en patiëntenverenigingen op dit gebied?

Informatievoorziening zorg en welzijn: hoe organiseer je dat?

Om innovatieve digitale oplossingen voor de informatievoorziening zorg en welzijn op een goede manier te kunnen benutten is de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn opgericht. Lees verder voor de stand van zaken en opgeleverde producten.

Belangrijke aandachtspunten bij informatievoorziening zorg en welzijn

In de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. Tijdens de kick-off bijeenkomst zijn de volgende aandachtspunten voor het organiseren van een goede digitale informatievoorziening zorg en welzijn genoemd.

8 ideeën voor digitale informatievoorziening Zorg en Welzijn

Tijdens de kick-off bijeenkomst op 20 maart zijn deelnemers in het innovatiecafé -onder begeleiding van Claudia Landewé, Insights Zorg - aan het werk gezet. Ze zijn samen gekomen tot een aantal ideeën over het organiseren van een goede informatievoorziening zorg & welzijn. Deze ideeën worden in een vervolgsessie verder uitgewerkt.

Rolling agenda kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn

In de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. Bij de Digitale Steden Agenda werken we met een 'rolling agenda'. De kick-off bijeenkomst heeft geleid tot een eerste agenda.

Geslaagde kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid

Op 20 maart 2014 organiseerde de Digitale Steden Agenda een geslaagde kick-off bijeenkomst voor de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn. In de kenniskring werken gemeenten, ondernemers, kenniswerkers en burgers gezamenlijk aan vraagstukken rondom zelfredzaamheid van de burger en het benutten van de kansen van ICT.

Veel interesse voor de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Digitale Informele Zorgdiensten worden ingezet om burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Denk aan een agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrument en/of sociale kaart. Gemeenten verkennen de mogelijkheden om deze diensten te implementeren. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen hebben wij in 2013 een toolkit ontwikkeld (met name marktplaats en agenda).

Speech Martin van Rijn: wat is wenselijk?

‘Care: Wat is technisch mogelijk en wat is menselijk wenselijk?’ Dat was de titel van de speech van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS tijdens de 10e Jan Brouwerconferentie op 24 januari jl. Hier een paar feiten en cijfers uit zijn betoog.

Kenniskring Zelfredzaamheid gestart!

Op donderdag 20 maart 2014 start de Zorgende Stad met de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg & Welzijn. In de kenniskring werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. De focus ligt met name op de informatievoorziening aan de burger en vraag en aanbod / marktplaatsen. De kenniskring is een vervolg van de learning community over digitale informele zorgdiensten (learn DIZ).

Toolkit Informele Digitale Zorgdiensten

Digitale Informele Zorgdiensten worden ingezet om burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Om gemeenten en andere partijen te ondersteunen is er een toolkit ontwikkeld (met name marktplaats en agenda). Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met 14 koploper gemeenten, ministerie VWS/BZK en KING.

Voortgang inventarisatie sociale kaart

Vanuit de Zorgende Stad hebben wij in 2013 een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van de sociale kaart in gemeenten. De sociale kaart biedt een overzicht van instellingen, praktijken en productbeschrijvingen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Nederlandse referentieregio’s werken samen rondom Active Healthy Ageing

Actief en gezond ouder worden staat volop in de belangstelling en heeft ook een stevige plek op de Europese agenda verworven. Er zijn vijf voorbeeldregio's in Nederland aangewezen in het kader van het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). De Zorgende Stad zorgt voor de coördinatie van het Nederlandse netwerk rondom ‘gezond ouder worden’. Ervaringen en best-practices worden hierin met elkaar gedeeld.

Digitale Agenda Congres: workshops informele digitale zorg en eHealth

Op woensdag 30 oktober vond in het Evoluon te Eindhoven het eerste Digitale Agenda Congres plaats. Meer dan 700 bezoekers uit verschillende sectoren – publiek en privaat - ontmoetten elkaar om te praten over de toekomst van de digitalisering in Nederland. Om kennis te maken en kennis te delen. Het congres werd georganiseerd door het eSociety Platform in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Digitale Steden Agenda en de gemeente Eindhoven. Bekijk hier de beelden van de workshops over informele digitale zorg en e-health.

Campagne gestart: geef eHealth de ruimte!

De zorg is in beweging. Dat kan kansen bieden aan nieuwe vormen van zorg, zoals eHealth. De vier overheidspartijen achter Zorg voor innoveren starten de campagne "geef eHealth de ruimte". Met als doel een bijdrage te leveren aan snellere en betere opname van e-health-innovaties in de zorg.

Zelfredzaamheid in het programma Informatievoorziening Sociaal Domein

Ter ondersteuning van gemeenten in het kader van de drie decentralisaties is VNG/KING gestart met het programma ‘Informatievoorziening sociaal domein’ waarvan vijf living labs de basis vormen (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad). Het programma reikt gemeenten instrumenten aan om de informatievoorziening voor 2015 op orde te krijgen. Digitale Steden Agenda participeert in dit programma op de actielijn zelfredzaamheid.