Nieuws

Informatievoorziening aan de burgers: voorkom een digitaal doolhof

Blog van Els Verkerk, Stichting Opvoeden. Els bespreekt het rapport "Informatievoorziening ontrafeld" en gaat in op een belangrijke bevinding: "Het gaat niet om de integraliteit van informatie, maar vooral om de vindbaarheid en het toeleiden van de burger naar betrouwbare informatie."

Stedenestafette: Gemeente en ICT ter ondersteuning van ouderen thuis

Het rapport "eHealth en gemeenten" heeft veel inzichten opgeleverd. Het belangrijkste inzicht is dat veel gemeenten een sterke visie missen. Daartoe is de Stedenestafette in het leven geroepen. De Stedenestafette biedt gemeenten de mogelijkheid om van elkaar te leren op het gebied van de visie op en de uitvoering van eHealth door gemeenten. Alkmaar gaat aftrappen, wie volgt?

Gemeenten nauwelijks bezig met eHealth

Gemeenten zijn niet of nauwelijks bezig met de inzet van eHealth toepassingen voor hun taken op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg. Sommige gemeenten zien wel mogelijkheden voor digitale toepassingen bij de uitvoering van hun decentralisatietaken, maar worstelen met hun rol in samenwerking met andere stakeholders. Dit blijkt uit het “Rapport eHealth en gemeenten” van de Digitale Steden Agenda (DSA), Zorgende Stad op basis van een enquête onder 15 gemeenten. De Zorgende Stad werkt samen met ZonMW en ECP aan een steden estafette rondom eHealth. Heb je ambities om zorg innovaties van je stad op te schalen en wil je dit delen? Lees verder door op de titel te klikken.

Ouderen langer zelfstandig dankzij ICT-innovaties

Zorginstellingen en ICT-leveranciers zetten zich in voor zelfredzame ouderen. We worden steeds ouder en hebben daarom een langere periode zorg en ondersteuning nodig. ICT-innovaties kunnen eraan bijdragen dat we zolang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn. Maar er valt nog een wereld te winnen voordat ouderen daar profijt van hebben. Toch zijn er initiatieven in Nederland die laten zien dat het al kan. Het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ heeft vier onderscheidende initiatieven gehonoreerd die op bewezen innovatieve wijze ICT-oplossingen inzetten om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. Hans Haveman reikte vier gouden sleutels uit aan de prijswinnaars.

Co-creatie eHealthboek over innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg

Co-creatie eHealthboek: brenger van nieuwe inspiratie en innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg! Het eboek is met 250 co-auteurs in 9 maanden, in een unieke co-creatie, tot stand gekomen. In het gratis eboek wordt de theorie en praktijk met betrekking tot eHealth vanuit verschillende perspectieven beschreven. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om te versnellen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om te komen tot grootschalige implementatie en wat zijn interessante eHealth innovaties? Bekijk het eboek!

Beste zorginnovatie van Nederland

Eerder berichtten wij al over De Compaan, (Opschaling in de ouderenzorg vereist samenwerking en betrokkenheid). Nu is De Compaan, met de tablet voor ouderen en senioren, uitgeroepen tot winnaar van de connected health challenge.

Ken jij de weg in SubsidieLand?

ZorgSubsidieKalender helpt organisaties in Zorg en Welzijn bij het vinden en aanvragen van financiering voor hun innovatieve projecten en bijzondere doelgroepen. Stance van Heijst legt uit hoe je subsidie kunt verwerven voor jouw innovatieve project op het gebied van ICT en maatschappelijke uitdagingen.

Inventarisatie gemeenten en eHealth

Ben je werkzaam bij een gemeente op het gebied van zorg en welzijn en/of betrokken bij maatschappelijke innovatie/ICT? Doe mee en zet jouw gemeente op de kaart! En nodig ook je collega’s uit om deel te nemen!

Verkennen van digitale zorginnovaties

Deze leaflet biedt tips en handvatten voor gemeenten om de mogelijkheden van digitale zorginnovaties te verkennen in samenwerking met de (eind) gebruikers.

Ervaringen van gemeente Geldrop met de implementatie van Zorgvoorelkaar

Steeds meer gemeenten gaan aan de slag met het implementeren van een online zorgmarktplaats. In de gemeente Geldrop-Mierlo werken ze sinds 2011 samen met Zorgvoorelkaar.com. We vroegen Marcel van Leuken (beleidsmedewerker) naar zijn ervaring met de implementatie van deze online zorgmarktplaats.

Weer meedoen dankzij het internet!

Ouderen en internetgebruik: een goede combinatie? Volgens José van Berkum (communicatieadviseur ouderen, zorg en ICT) kan het gebruik van internet door ouderen bijdragen aan eigen regie van ouderen en gevoelens van eenzaamheid verminderen.

Tips voor een digitaal informatieportaal zorg en welzijn

Om meer eigen regie te voeren is het van belang dat mensen toegang hebben tot informatie over zorg en welzijn. Insights Zorg heeft in opdracht van VISD onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van de burger en gewenste functionaliteit van een informatieportaal in het sociaal domein. Een overzicht van belangrijke tips en functionaliteiten die een plek moeten krijgen in een dergelijke portaal.

Toegankelijke ICT voor mensen met een beperking

Jaap Verbeek van Stichting Ookjij.nl zet zich in om ICT toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Zo kunnen zij meedoen in de maatschappij. In deze blog deelt hij zijn gedachten over zelfredzaamheid van mensen met een (verstandelijke) beperking. Hij legt uit hoe we dat beter en voor minder kunnen doen met behulp van digitale middelen.

Advies aan gemeenten over (digitale) informatievoorziening

Hoe zorg je als gemeente voor een goede (digitale) informatievoorziening op het gebied van zorg en welzijn? Alares heeft een onderzoek gedaan naar de inrichting van de informatievoorziening in het sociaal domein in het kader van de decentralisaties. Bekijk hier de resultaten en belangrijkste aanbevelingen.

Doorbraakproject | de zorg ontzorgd met ICT

In het doorbraakproject "De zorg ontzorgd met ICT" is 800.000 euro ter beschikking gesteld om belemmeringen voor innovatieve ICT oplossingen weg te halen in de langdurige zorg. Dik Hermans is benoemd tot aanjager van het project.

eHealth koffer biedt overzicht

Platform GEEF uit Leeuwarden ontwikkelde een e-Healthkoffer: een digitale 'gereedschapskoffer waarin zorg - en welzijnswerker een overzichtelijk aanbod van e-Health toepassingen vinden, specifiek toepasbaar voor hun werkzaamheden en cliënten.

Twentse krentewegge, enthousiaste deelnemers en interessante workshops

Woonservice gemeente Wierden en de Digitale Steden Agenda organiseerden op 24 juni een werkconferentie over zelfredzaamheid en digitale informele zorgdiensten voor gemeenten, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Lees verder voor het verslag en bekijk de presentaties van de sprekers en aanbieders van online marktplaatsen.

Peelgemeenten starten proeftuin informele zorg

Gemeente Helmond start proeftuin informele zorg in de peelregio samen met 5 andere gemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren) en de provincie Noord-Brabant. Het doel is om ten minste drie digitale oplossingen te implementeren die mensen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Lees verder en leer van hun aanpak!

Als je weet waar geschikte woningen zich bevinden, kun je daar beleid op af stemmen

Gemeenten beschikken over een schat aan informatie, zoals basisregistraties van gebouwen en adressen, die inzicht geven in het beschikbare woonaanbod voor mensen met een zorgvraag. Dit kan helpen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In deze gastblog vertelt Rudy den Butter van Thorbecke over het belang van het verzamelen, bewerken en ontsluiten van deze informatie.

Laagdrempelige en persoonlijke hulp via digitale marktplaats

Wehelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. Mensen kunnen online hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren binnen een netwerk van familie en vrienden. Tonja en Dorien hebben elkaar gevonden via deze digitale oplossing. Lees hier hun verhaal.