Nieuws

Finale eHealth Steden Estafette in Amsterdam, kom je ook?

Kom woensdag 22 maart naar de Amsterdamse finale van de eHealth Steden Estafette! Amsterdam als ‘Age Friendly City’ staat op deze middag centraal. Denk en praat mee met alle eHealth experts die met je in gesprek willen over wat zij van hun ‘brilliant failures’ kunnen leren.

Terugblik eHealth Steden Estafette Den Haag

De Haagse editie van de eHealth Steden Estafette was een groot succes. Zo'n 170 deelnemers waren naar het Haga Ziekenhuis gekomen om gevoed te worden met presentaties, verhalen en workshops over wat er op eHealth gebied leeft in Den Haag. Deze estafette had een speciaal tintje: niet alleen de estafette zelf, ook een zorgeditie van het Haagse 'ICT Café' vond op deze dag plaats. Daarnaast luidde deze estafette het begin van de nationale eHealth week in: op allerlei plekken in Den Haag was voor bewoners een week lang te horen, zien en ervaren wat eHealth voor hen kan betekenen.

eHealth Steden Estafette Amsterdam: over ‘Brilliant Failures’ en wat we ervan leren!

Woensdag 22 maart zal metropoolregio Amsterdam de allerlaatste editie van de eHealth Steden Estafette verzorgen. Het leidende thema op 22 maart is de 'Age-friendly city'. Amsterdamse initiatieven om ouderen langer mee te laten doen, zullen met het publiek gedeeld worden. Maar ook in het oog springende age friendly oplossingen uit andere delen van het land die eerder in de estafette aan bod kwamen, krijgen een podium. We gaan het niet alleen over successen hebben. Sterker, we richten ons nadrukkelijk ook op de eerlijke verhalen over missers, worstelingen en vallen en weer opstaan. Denk en praat erover mee met alle sprekers die hun lessons learned met jou willen delen en met jou in gesprek willen over wat zij van hun 'brilliant failures' kunnen leren!

eHealth Steden Estafette Den Haag op 20 januari

Op vrijdag 20 januari is het alweer zover: de gemeente Den Haag is dan als estafette stad aan de beurt om geïnteresseerden in eHealth in het Haga Ziekenhuis welkom te heten. Deze datum is niet toevallig gekozen: de week daarop volgend wordt namelijk de eHealth week 2017 gehouden. De Haagse estafette bijeenkomst is de kick-off van deze week, waarin op vele plekken in Den Haag allerlei organisaties hun deuren openen voor iedereen die meer wil weten over eHealth toepassingen.

Speciale editie ICT-café op 20 januari in Den Haag

Vrijdag 20 januari belooft een bijzondere dag te worden in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Niet alleen zal er die dag een eHealth Steden Estafette gehouden worden. Ook vindt aansluitend aan deze estafette een speciale editie van het Haagse ICT-café plaats. Het ICT-café gaat dit keer in op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologie in (gezondheids)zorg en welzijn. Welke technologische mogelijkheden zijn er? En hoe maak je hier zinvol gebruik van, of je nu zorg ontvangt of verleent? Deze vragen staan op 20 januari centraal.

20 Januari eHealth Steden Estafette Den Haag!

De eHealth Steden Estafette raast door! Was afgelopen vrijdag 2 december Breda de stad die haar eHealth toepassingen liet zien, op vrijdag 20 januari is Den Haag aan de beurt om geïnteresseerden welkom te heten. Deze datum is niet toevallig gekozen: de week daarop volgend wordt namelijk de eHealth week 2017 gehouden. De Haagse estafette bijeenkomst is de kick-off van deze week, waarin op vele plekken in Den Haag allerlei organisaties hun deuren openen voor iedereen die meer wil weten over eHealth toepassingen.

Terugblik eHealth Steden Estafette Breda

Afgelopen vrijdag 2 december openden de stad Breda en de GGD West-Brabant gezamenlijk hun deuren in het kader van de eHealth Steden Estafette. Maar liefst 130 geïnteresseerden kwamen naar poppodium de Mezz in Breda om een dag lang geïnformeerd te worden over wat Breda en de GGD zoal doen om (kwetsbare) bewoners in hun kracht te zetten en mee te laten doen. DSA was mede-organisator van dit drukbezochte evenement.

Nationale eHealth week 2017

Technologie vindt steeds beter zijn weg naar de woonkamer. Wat betekent dit voor gezondheid, zorg of langer thuis wonen? Hoe maak je als zorgontvanger of zorgverlener zinvol gebruik van de technologische mogelijkheden? Veel mensen weten niet wat eHealth precies is of wat het voor hen kan betekenen. Om deze vragen te beantwoorden is er de nationale eHealth week 2017, die duurt van 21 tot en met 27 januari. Deze week wordt georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ECP, platform voor de informatiesamenleving. Al meer dan 100 organisaties hebben zich aangemeld.

Opschalingscoalitie eHealth: profijt voor meer bewoners

De vertegenwoordigers van de steden die aan de eHealth Estafette meedoen kwamen 28 september voor de tweede bij elkaar voor de 'Opschalingscoalitie eHealth'. Doel: door heel Nederland meer (kwetsbare) bewoners sneller toegang geven tot aantoonbaar goed werkende eHealth toepassingen. Om daar te komen wisselen deze steden onderling kennis en informatie uit over zowel de eHealth toepassingen als hoe je als gemeente slim opereert in het krachtenveld van zorg verleners, verzekeraars, bewoners en andere partijen.

Breda bruist op vrijdag 2 december!

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zullen de stad Breda en de GGD West-Brabant gezamenlijk hun deuren openen in het kader van de eHealth Steden Estafette. Ben je geïnteresseerd in welke mooie dingen er in deze regio gedaan worden om met behulp van eHealth alle bewoners mee te (blijven) laten doen, kom dan in december naar Breda.

eHealth Steden Estafette 2 december in Breda

De door de Digitale Steden Agenda georganiseerde eHealth Steden Estafette blijft nog even in Brabant! Op vrijdag 2 december zal wethouder Miriam Haagh samen met haar vele samenwerkingspartners laten zien hoe deze stad zich inzet om al haar bewoners, oud, jong, sterk, kwetsbaar, mee te laten doen in de Bredase samenleving. Niet eHealth an sich, maar 'samen bewegen voor een gezonder en gelukkiger leven' staat in bruisend en innovatief Breda centraal.

Levenskracht: wegwijzer in het sociaal domein

Levenskracht is een praktische methode voor zowel gemeenten als zorg- en welzijnsprofessionals. Met als doel het beter om kunnen gaan met alle ingrijpende veranderingen binnen het sociaal domein. Levenskracht helpt om inwoners in beweging te krijgen. Eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en solidariteit krijgen daarmee écht betekenis.

Blog: de wondere wereld van ‘eHealth’

eHealth, wat is dat nou eigenlijk precies? En wat is er allemaal? Hoe vind ik door de bomen het bos? Vragen die bij mij op komen nu ik me voor de DSA meer in deze wereld aan het verdiepen ben. Er is te veel om op te noemen! Wat zou ik het geweldig vinden als wel tot een lijst van mogelijkheden kunnen komen.

Veilig en vitaal thuis wonen dankzij technologie

Hans Haveman -manager zorg en technologie van de gemeente Enschede en verbinder 'Zorgende Stad' van de Digitale Steden Agenda- werd samen met Pim Ketelaar van VitaValley -samenwerkingspartner van de DSA- voor onderstaand artikel in 'Mijn Gezondheidsgids' geinterviewd. Het hele artikel dat op Mijn Gezondheidsgids is terug te lezen, wordt hieronder weergegeven.

Het digitale buurtplatform: do’s en don’ts

In januari 2016 vormde zich binnen Initiate -het sociale innovatieprogramma van de VNG- de coalitie ‘Online Nabuurschap’. Deze coalitie boog zich over de vraag of en hoe je de zelf- en samenredzaamheid van bewoners van een buurt kunt vergroten en hoe je bewoners hierbij optimaal kunt ondersteunen. De coalitie wilde niet het zoveelste platform ontwikkelen en heeft een stappenplan met succesfactoren ontwikkeld.

29 september Congres Online Platformen voor de Wijk

Op donderdag 29 september organiseert Mijnbuurtje het congres "Online platformen voor de wijk: een verbonden en gezonder leven?" Je wordt meegenomen op reis in de wereld van community building, offline en online wijkcommunicatie en een andere kijk op organiseren van zorg in de buurt. Meld je nu aan voor dit gratis congres.

Terugblik eerste bijeenkomst ‘Opschalingscoalitie eHealth’

Dat de eHealth Steden Estafette een succes is, blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee de diverse steden de estafette bijeenkomst organiseren. Daar waar bij de estafette het delen van kennis en creëren van awareness de eerste en belangrijkste stap is, is het smeden van coalities van de verbanden die de estafette voortgebracht heeft, stap twee. Hiervoor zijn we op 7 juli met een groep steden bijeen gekomen.

eHealth opschalingscoalitie van start

De ''eHealth Opschalingscoalitie'' gaat nu echt van start... Op donderdag 7 juli zullen vertegenwoordigers van alle steden die aan de eHealth Estafette deden of gaan meedoen, bij elkaar komen. Woerden, Alkmaar, Enschede, Rotterdam, Smallingerland, Zuidoost-Brabant, Breda, Amsterdam en Den Haag zetten de schouders onder daadwerkelijke, gemeente-overschrijdende adaptatie en opschaling van bewezen succesvolle eHealth toepassingen.

DSA zoekt ‘gappers’!

Iedereen kent wel de 'gap' tussen de wereld van de gemeente en de wereld van de bewoner. Minder bekend is de 'gapper': de ambtenaar die met één been in de ambtelijke organisatie en met één been daarbuiten staat en vaak werkzaam is in het sociaal domein. Hij/zij is loyaal aan de organisatie en collega’s, maar wil ook samen met bewoners dingen voor elkaar krijgen. De gapper is nieuwsgierig, lerend, wil vooruit en gebruikt graag nieuwe methoden en technieken.

eHealth Steden Estafette: Brabant aan zet!

De provincie Brabant staat op dit moment centraal bij de eHealth Steden Estafette... Nam Regio Zuidoost-Brabant op 27 mei het voortouw, na de zomer is Breda aan zet. In nauwe samenwerking met de Digitale Steden Agenda is deze stad achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen.

eHealth Steden Estafette Brabant: en nu opschalen, doe jij ook mee?

Regio Zuidoost-Brabant nam op vrijdag 27 mei in het Evoluon het eHealth estafettestokje over van Smallingerland. Het Brabantse uitgangspunt bij eHealth is 'Positieve gezondheid': lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Daadwerkelijk gemeente-overschrijdend opschalen van wat er in Brabant en daarbuiten gebeurt is nu de volgende stap... Lees meer en doe ook mee!

Connected homes voor preventie, curatie en zorg

Voeg e-health en domotica bij elkaar en je krijgt het smart carehome. Het slimme zorghuis bestrijkt een breed gezondheidsgebied. Preventief gaat het om de gezonde leefomgeving, de complete Gezondheid Leefstijl en Welzijn (GLW).

Samen beter thuis

Eigen regie en zelfredzaamheid. Het is niet alleen een weg die van overheidswege wordt opgelegd. We willen het zelf ook. Maar vaak ontbreekt het aan de juiste middelen en informatie. De Stichting Samen Beter Thuis ontwikkelde een platform voor mantelzorgers en zelfzorgers om dit informatietekort tegen te gaan.

27 mei eHealth Steden Estafette in Evoluon

De eHealth Steden Estafette staat niet stil! Op 27 mei opent de regio Zuidoost-Brabant (19 gemeenten) aan het eind van de Dutch Technology Week in het Evoluon te Eindhoven haar deuren. 'Positieve gezondheid' staat op deze dag centraal: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.