Blog: de wondere wereld van ‘eHealth’

eHealth, wat is dat nou eigenlijk precies? En wat is er allemaal? Hoe vind ik door de bomen het bos? Vragen die bij mij op komen nu ik me voor de DSA meer in deze wereld aan het verdiepen ben. Er is te veel om op te noemen!

9 steden zijn inmiddels betrokken bij de eHealth steden estafette. Deze 9 steden zijn  ook betrokken bij de opschalingscoalitie. 9 steden met ideeën en onderwerpen, die we als voorbeeld kunnen stellen voor een opschalingstraject. En als we alle steden in Nederland zouden interviewen, hebben al die steden wellicht ook goede, innovatieve ideeën.

Voor mij nieuwe producten, namen, mogelijkheden vliegen over de tafel: compaan, quli, do something different, OZO verbindzorg. Het roept bij mij de wens op een onuitputtelijke lijst met mogelijkheden te maken, eentje die inzicht geeft. En wat zou het fijn zijn om daarbij een uitgewerkt stappenplan te hebben. Eentje waarmee gemeenten zo aan de slag kunnen, makkelijker keuzes kunnen maken, zo gaan we het doen! Maar zo groot en zo uitgebreid kost tijd.

Maar waarom niet klein beginnen? Vanuit de opschalingscoalitie hebben we een mooie startlijst die ik graag deel. Sterker nog, die ik graag zou willen uitbreiden, aanvullen.

Ik nodig je dan ook van harte uit om in een reactie hieronder aan te vullen, parels te delen of vragen te stellen. Wie weet komen we gezamenlijk tot een mooi ‘eHealth bos’!

Leefstijlmonitoring (Smallingerland):

Dit is een opschalingsproject waarvoor door VWS subsidie gegeven is. Sluit aan bij: je wilt een bepaalde functionaliteit, maar bij welk platform sluit je het aan?

App store (Rotterdam i.s.m. Amsterdam):

De GGD’s hebben dit geïnitieerd. Deze app store is een kwaliteitskeurmerk: ze raden geen apps af, maar raden de goeie aan. Er zijn apps op allerlei terreinen. Huisartsen nemen dit over.

Robotica/Virtual Reality (o.a. Den Haag):

Robots die ontwikkeld worden  integreren in bestaande toepassingen, zoals zelfdenkende rollator. Virtual reality wordt ingezet om mensen dingen te laten beleven als ze geen mogelijkheid meer hebben om in het echt dingen te beleven.

Zelfrijdende rollator op basis van maatwerk. De rollator komt naar je toe, past zich aan als je traag loopt en kan je ook laten dansen etc. Zit nog wel in de voorkant van de ontwikkeling. Binnen een jaar na nu zal het via zorginstellingen uitgerold gaan worden.

De tovertafel (ook virtual reality): tafel waarbij je met camera met tovertafel bladeren van tafel veegt, voor dementerenden en waarmee de hersenen weer geactiveerd worden. Het mooie is dat dementerenden daar als vanzelf groepsgewijs mee aan de gang gaan waardoor verbinding ontstaat.

Inwoner Cloud (Woerden, Eindhoven, Boxtel):

Zelfregie en eigen kracht: iedere bewoner heeft zijn eigen digitale omgeving, voor informatie, organisatie en ondersteuning bij de dienstverlening in het sociaal domein. De jeugd Cloud die met deze inwoner Cloud samenhangt, schijnt een succes te zijn.

Platform OZO:

Dit platform is begonnen in Raalte en is inmiddels in zeker 13 gemeenten in regio actief. Platform waarbij de communicatie tussen patiënt, mantelzorger en de zorgverleners beter geregeld wordt. Het is een communicatieplatform tussen de bewoner/patiënt en alle partijen –inclusief mantelzorger- die om de bewoner/patiënt heen staan. Share care (van Simac uit Veldhoven) doet dat ook in Helmond.

WeHelpen/NLvoorelkaar/BUUV (veel gemeenten):

Er zijn  zo’n 150 van dit soort platforms. In 2011 is met NLvoorelkaar gestart. Dit hebben is met alle zorginstellingen gedaan die zich eraan verbonden hebben. Er is een goede routing waardoor er altijd antwoord op een vraag komt. Ook voor de niet-acute dingen.

Beeldschermzorg (veel pilots; scenarioaanpak): techniek die heel stabiel is en die je op allerlei terreinen kunt toepassen. Voorwaarden zijn wel: mensen moeten het apparaat hebben, en ze moeten ermee kunnen en willen werken, Er moet zowel van de patiëntkant als van de professionalkant kennis, kunde en bereidheid zijn om de beeldschermzorg in gebruik te nemen.

Digitale wijk coach (Enschede)

Er zijn 150 uitvoerders die in de wijken zitten. Gemeente en uitvoeringsorganisaties vormen één geheel. Deze tool is vanuit jeugdzorg ontwikkeld. Het sluit aan op hoe de jeugd eigen regie en anonimiteit wil houden en op hun voorkeur voor digitale communicatiekanalen. Concreet is de toepassing van contact per mail in de jeugdzorg rond: een jongere krijgt altijd binnen 12 uur antwoord.

Broedplaatsen

Publiek en privaat samenbrengen via zogenaamde broedplaatsen in Breda, in Den Haag en ook in Hogeschool Zeeland (huiskamerproject). Een broedplaats kan versnellend werken voor ofwel overgaan tot toepassing, ofwel concluderen dat het niet werkt.

Initiate (www.initiatie.nl)

In een korte tijd worden met verschillende partijen out of the box oplossingen bedacht hoe het anders kan. Bijvoorbeeld rondom vechtscheiding, vervoer, etc.

Slimste Huis (Alkmaar)

Mensen zich vroeg laten oriënteren op een brede reeks aan technologische ontwikkelingen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zowel voor zorgaanbieders als cliënten.

Met zowel Slimste Huis als ‘’Slimmere zorg’ is al flinke infrastructuur opgebouwd om met coalities mee te doen, er zijn ook budgettair mogelijkheden voor.

Compaan

De Compaan is een tablet speciaal voor 80+-ers: essentiële lifeline voor contact met wijkverpleegkundige, mantelzorger, maaltijdbezorgservice, etc. Oudere voelt zich veiliger, minder eenzaam en heeft het gevoel van ‘’weer meedoen’’ terug. Heeft van meerdere kanten hoge ratings gekregen, o.a. op zorginnovatie.nl.

Do something different

Dit is een adaptatie tool, overgewaaid uit Engeland: via intake kunnen mensen net buiten hun comfort zone komen en makkelijk hun leefstijl aanpassen. Het gaat om het trainen van hersenen: er verandert daadwerkelijk iets in je hersenen. Hoe gaat het in zijn werk: je ontvangt 8 weken lang kleine, eenvoudige opdrachten per sms of mail. Zorgt voor variatie in dagelijkse routine en gedrag. In combinatie met helpdesk voor vragen. Aan begin en eind online vragenlijst over mentale en fysieke gezondheid.

 

Je kunt niet meer reageren.