Archieven per steekwoord: zelfredzaamheid

Het digitale buurtplatform: do’s en don’ts

In januari 2016 vormde zich binnen Initiate -het sociale innovatieprogramma van de VNG- de coalitie ‘Online Nabuurschap’. Deze coalitie boog zich over de vraag of en hoe je de zelf- en samenredzaamheid van bewoners van een buurt kunt vergroten en hoe je bewoners hierbij optimaal kunt ondersteunen. De coalitie wilde niet het zoveelste platform ontwikkelen en heeft een stappenplan met succesfactoren ontwikkeld.

Twentse krentewegge, enthousiaste deelnemers en interessante workshops

Woonservice gemeente Wierden en de Digitale Steden Agenda organiseerden op 24 juni een werkconferentie over zelfredzaamheid en digitale informele zorgdiensten voor gemeenten, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Lees verder voor het verslag en bekijk de presentaties van de sprekers en aanbieders van online marktplaatsen.

Peelgemeenten starten proeftuin informele zorg

Gemeente Helmond start proeftuin informele zorg in de peelregio samen met 5 andere gemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren) en de provincie Noord-Brabant. Het doel is om ten minste drie digitale oplossingen te implementeren die mensen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Lees verder en leer van hun aanpak!

Informatievoorziening zorg en welzijn: hoe organiseer je dat?

Om innovatieve digitale oplossingen voor de informatievoorziening zorg en welzijn op een goede manier te kunnen benutten is de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn opgericht. Lees verder voor de stand van zaken en opgeleverde producten.

Belangrijke aandachtspunten bij informatievoorziening zorg en welzijn

In de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. Tijdens de kick-off bijeenkomst zijn de volgende aandachtspunten voor het organiseren van een goede digitale informatievoorziening zorg en welzijn genoemd.

Achter de geraniums?

Digitaal sociaal netwerk vermindert eenzaamheid ouderen. Dat zegt José van Berkum. Lees hier het artikel

Geslaagde kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid

Op 20 maart 2014 organiseerde de Digitale Steden Agenda een geslaagde kick-off bijeenkomst voor de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn. In de kenniskring werken gemeenten, ondernemers, kenniswerkers en burgers gezamenlijk aan vraagstukken rondom zelfredzaamheid van de burger en het benutten van de kansen van ICT.

Veel interesse voor de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Digitale Informele Zorgdiensten worden ingezet om burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Denk aan een agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrument en/of sociale kaart. Gemeenten verkennen de mogelijkheden om deze diensten te implementeren. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen hebben wij in 2013 een toolkit ontwikkeld (met name marktplaats en agenda).

Speech Martin van Rijn: wat is wenselijk?

‘Care: Wat is technisch mogelijk en wat is menselijk wenselijk?’ Dat was de titel van de speech van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS tijdens de 10e Jan Brouwerconferentie op 24 januari jl. Hier een paar feiten en cijfers uit zijn betoog.

Basiseisen platforms voor ondersteunde zelfzorg

Aan welke basiseisen (inhoudelijk, functioneel en technisch) moet een zelfzorgplatforms voldoen. Dat lees je in dit document van Zelfzorg Ondersteund. Zelfzorgplatforms zijn er voor de zelfzorgondersteuning van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus (type 2), cardiovasculaire aandoeningen, astma en COPD.

Kenniskring Zelfredzaamheid gestart!

Op donderdag 20 maart 2014 start de Zorgende Stad met de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg & Welzijn. In de kenniskring werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. De focus ligt met name op de informatievoorziening aan de burger en vraag en aanbod / marktplaatsen. De kenniskring is een vervolg van de learning community over digitale informele zorgdiensten (learn DIZ).

Toolkit Informele Digitale Zorgdiensten

Digitale Informele Zorgdiensten worden ingezet om burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Om gemeenten en andere partijen te ondersteunen is er een toolkit ontwikkeld (met name marktplaats en agenda). Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met 14 koploper gemeenten, ministerie VWS/BZK en KING.

Voortgang inventarisatie sociale kaart

Vanuit de Zorgende Stad hebben wij in 2013 een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van de sociale kaart in gemeenten. De sociale kaart biedt een overzicht van instellingen, praktijken en productbeschrijvingen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Nederlandse referentieregio’s werken samen rondom Active Healthy Ageing

Actief en gezond ouder worden staat volop in de belangstelling en heeft ook een stevige plek op de Europese agenda verworven. Er zijn vijf voorbeeldregio's in Nederland aangewezen in het kader van het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). De Zorgende Stad zorgt voor de coördinatie van het Nederlandse netwerk rondom ‘gezond ouder worden’. Ervaringen en best-practices worden hierin met elkaar gedeeld.

Digitale Agenda Congres: workshops informele digitale zorg en eHealth

Op woensdag 30 oktober vond in het Evoluon te Eindhoven het eerste Digitale Agenda Congres plaats. Meer dan 700 bezoekers uit verschillende sectoren – publiek en privaat - ontmoetten elkaar om te praten over de toekomst van de digitalisering in Nederland. Om kennis te maken en kennis te delen. Het congres werd georganiseerd door het eSociety Platform in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Digitale Steden Agenda en de gemeente Eindhoven. Bekijk hier de beelden van de workshops over informele digitale zorg en e-health.

Zelfredzaamheid in het programma Informatievoorziening Sociaal Domein

Ter ondersteuning van gemeenten in het kader van de drie decentralisaties is VNG/KING gestart met het programma ‘Informatievoorziening sociaal domein’ waarvan vijf living labs de basis vormen (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad). Het programma reikt gemeenten instrumenten aan om de informatievoorziening voor 2015 op orde te krijgen. Digitale Steden Agenda participeert in dit programma op de actielijn zelfredzaamheid.

Een digitaal persoonlijk leefdossier voor iedereen!

Toegang tot persoonlijke gegevens is belangrijk voor zelfredzaamheid van de burger. Het voeren van de eigen regie vraagt om een andere benadering waarin de burger/patiënt zelf zijn gegevens kan beheren en beschikken over een digitaal persoonlijk leefdossier.

Burger aan de macht: een debat over zorg, ICT en eigen verantwoordelijkheid

Van burgers wordt verwacht dat ze in toenemende mate hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook voor hun gezondheid en welbevinden. Vragen waar het debat zich op richt zijn: Welke rol kan ICT daarbij spelen? Hoe krijgen we het voor elkaar dat mensen massaal gebruik gaan maken van e-health toepassingen? Waarom is er nog geen Elektronisch patiënten dossier? Wat staat ons eigenlijk in de weg en welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar? Hoe stellen we mensen beter in staat ook elkaar te helpen? Het is tijd voor een doorbraak!

Gemeente Zaanstad en Haarlem winnen ‘best gejat’ prijs

De gemeenten Haarlem en Zaanstad zijn met het project BUUV (een buurtmarktplaats voor en door bewoners) de winnaar geworden van de Best Gejat Prijs 2013. Dat is bekendgemaakt tijdens het KING Jaarcongres, dat gehouden werd in 's-Hertogenbosch op 17 januari. Negen duo’s waren aangemeld voor de prijs.

Presentatie: toolkit digitale informele zorgdiensten

In de lerende community 'digitale informele zorgdiensten' hebben een aantal gemeenten kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld over het gebruik van digitale informele zorgdiensten (BUUV, We Helpen). De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in een Prezi presentatie.