Archieven per steekwoord: Learn DIZ

Veel interesse voor de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Digitale Informele Zorgdiensten worden ingezet om burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Denk aan een agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrument en/of sociale kaart. Gemeenten verkennen de mogelijkheden om deze diensten te implementeren. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen hebben wij in 2013 een toolkit ontwikkeld (met name marktplaats en agenda).

Kenniskring Zelfredzaamheid gestart!

Op donderdag 20 maart 2014 start de Zorgende Stad met de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg & Welzijn. In de kenniskring werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. De focus ligt met name op de informatievoorziening aan de burger en vraag en aanbod / marktplaatsen. De kenniskring is een vervolg van de learning community over digitale informele zorgdiensten (learn DIZ).

Toolkit Informele Digitale Zorgdiensten

Digitale Informele Zorgdiensten worden ingezet om burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Om gemeenten en andere partijen te ondersteunen is er een toolkit ontwikkeld (met name marktplaats en agenda). Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met 14 koploper gemeenten, ministerie VWS/BZK en KING.

Gemeente Zaanstad en Haarlem winnen ‘best gejat’ prijs

De gemeenten Haarlem en Zaanstad zijn met het project BUUV (een buurtmarktplaats voor en door bewoners) de winnaar geworden van de Best Gejat Prijs 2013. Dat is bekendgemaakt tijdens het KING Jaarcongres, dat gehouden werd in 's-Hertogenbosch op 17 januari. Negen duo’s waren aangemeld voor de prijs.

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

De learning community heeft geleid tot een toolkit voor gemeente die keuze willen maken voor een digitale marktplaats of voor gemeenten die een al gekozen systeem willen implementeren. De toolkit wordt gepresenteerd op de werkconferentie van KING op 12 december.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Doe mee!

De zomer maakt weer plaats voor de herfst. De afgelopen maanden leek het erg rustig in overheidsland, maar als Zorgende Stad hebben we niet stil gezeten. Graag willen we de nieuwe projecten/processen en updates met jullie delen. Ook jou bijdrage is van belang, dus doe mee!

Informele zorg digitaliseren

De opgehaalde kennis rondom de informele marktplaatsen zal worden gedeeld op 30 oktober tijdens het 1ste Digitale Agenda Congres.