Archieven per steekwoord: informatievoorziening

Tips voor een digitaal informatieportaal zorg en welzijn

Om meer eigen regie te voeren is het van belang dat mensen toegang hebben tot informatie over zorg en welzijn. Insights Zorg heeft in opdracht van VISD onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van de burger en gewenste functionaliteit van een informatieportaal in het sociaal domein. Een overzicht van belangrijke tips en functionaliteiten die een plek moeten krijgen in een dergelijke portaal.

Advies aan gemeenten over (digitale) informatievoorziening

Hoe zorg je als gemeente voor een goede (digitale) informatievoorziening op het gebied van zorg en welzijn? Alares heeft een onderzoek gedaan naar de inrichting van de informatievoorziening in het sociaal domein in het kader van de decentralisaties. Bekijk hier de resultaten en belangrijkste aanbevelingen.

Informatievoorziening zorg en welzijn: hoe organiseer je dat?

Om innovatieve digitale oplossingen voor de informatievoorziening zorg en welzijn op een goede manier te kunnen benutten is de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn opgericht. Lees verder voor de stand van zaken en opgeleverde producten.

Belangrijke aandachtspunten bij informatievoorziening zorg en welzijn

In de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. Tijdens de kick-off bijeenkomst zijn de volgende aandachtspunten voor het organiseren van een goede digitale informatievoorziening zorg en welzijn genoemd.

8 ideeën voor digitale informatievoorziening Zorg en Welzijn

Tijdens de kick-off bijeenkomst op 20 maart zijn deelnemers in het innovatiecafé -onder begeleiding van Claudia Landewé, Insights Zorg - aan het werk gezet. Ze zijn samen gekomen tot een aantal ideeën over het organiseren van een goede informatievoorziening zorg & welzijn. Deze ideeën worden in een vervolgsessie verder uitgewerkt.

Geslaagde kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid

Op 20 maart 2014 organiseerde de Digitale Steden Agenda een geslaagde kick-off bijeenkomst voor de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn. In de kenniskring werken gemeenten, ondernemers, kenniswerkers en burgers gezamenlijk aan vraagstukken rondom zelfredzaamheid van de burger en het benutten van de kansen van ICT.

Resultaten pilot ‘Informatie over informele zorg’ (gemeente Enschede/VWS)

Deze samenvatting geeft een beschrijving van de resultaten van de pilot ‘Informatie over informele zorg’, uitgevoerd in 2013. Hierin onderzochten gemeente Enschede en het ministerie van VWS samen welke informatie over informele zorg gewenst is en hoe landelijke en lokale informatie samengebracht kan worden.