Archieven per steekwoord: informatievoorziening sociaal domein

Goed idee: Informatie-app 3D

Om de afstemming en de regie op en de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet (3D's) soepeler te laten verlopen is het idee geboren een Informatie-app 3D's te ontwikkelen. Professionals kunnen elkaar beter bereiken om zo het proces beter op elkaar te laten aansluiten. Via Pilotstarter wordt een oproep aan gemeenten gedaan om samen de ontwikkeling van deze app op zich te nemen. Doe ook mee!

Informatievoorziening aan de burgers: voorkom een digitaal doolhof

Blog van Els Verkerk, Stichting Opvoeden. Els bespreekt het rapport "Informatievoorziening ontrafeld" en gaat in op een belangrijke bevinding: "Het gaat niet om de integraliteit van informatie, maar vooral om de vindbaarheid en het toeleiden van de burger naar betrouwbare informatie."

Veel interesse voor de toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Digitale Informele Zorgdiensten worden ingezet om burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Denk aan een agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrument en/of sociale kaart. Gemeenten verkennen de mogelijkheden om deze diensten te implementeren. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen hebben wij in 2013 een toolkit ontwikkeld (met name marktplaats en agenda).

Kenniskring Zelfredzaamheid gestart!

Op donderdag 20 maart 2014 start de Zorgende Stad met de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg & Welzijn. In de kenniskring werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. De focus ligt met name op de informatievoorziening aan de burger en vraag en aanbod / marktplaatsen. De kenniskring is een vervolg van de learning community over digitale informele zorgdiensten (learn DIZ).

Toolkit Informele Digitale Zorgdiensten

Digitale Informele Zorgdiensten worden ingezet om burgers, mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Om gemeenten en andere partijen te ondersteunen is er een toolkit ontwikkeld (met name marktplaats en agenda). Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met 14 koploper gemeenten, ministerie VWS/BZK en KING.

Voortgang inventarisatie sociale kaart

Vanuit de Zorgende Stad hebben wij in 2013 een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van de sociale kaart in gemeenten. De sociale kaart biedt een overzicht van instellingen, praktijken en productbeschrijvingen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Digitale Agenda Congres: workshops informele digitale zorg en eHealth

Op woensdag 30 oktober vond in het Evoluon te Eindhoven het eerste Digitale Agenda Congres plaats. Meer dan 700 bezoekers uit verschillende sectoren – publiek en privaat - ontmoetten elkaar om te praten over de toekomst van de digitalisering in Nederland. Om kennis te maken en kennis te delen. Het congres werd georganiseerd door het eSociety Platform in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Digitale Steden Agenda en de gemeente Eindhoven. Bekijk hier de beelden van de workshops over informele digitale zorg en e-health.

Zelfredzaamheid in het programma Informatievoorziening Sociaal Domein

Ter ondersteuning van gemeenten in het kader van de drie decentralisaties is VNG/KING gestart met het programma ‘Informatievoorziening sociaal domein’ waarvan vijf living labs de basis vormen (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad). Het programma reikt gemeenten instrumenten aan om de informatievoorziening voor 2015 op orde te krijgen. Digitale Steden Agenda participeert in dit programma op de actielijn zelfredzaamheid.

Een digitaal persoonlijk leefdossier voor iedereen!

Toegang tot persoonlijke gegevens is belangrijk voor zelfredzaamheid van de burger. Het voeren van de eigen regie vraagt om een andere benadering waarin de burger/patiënt zelf zijn gegevens kan beheren en beschikken over een digitaal persoonlijk leefdossier.

Opschaling eHealth in de zorg

eHealth krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Echter, er wordt nog te weinig gedaan met de beschikbare kennis en mogelijkheden die er zijn. De Zorgende Stad zet zich in om huidige trajecten rondom eHealth zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, partijen te informeren en enthousiasmeren en goede initiatieven vanuit regio’s voor implementatie op te halen.

Presentatie: toolkit digitale informele zorgdiensten

In de lerende community 'digitale informele zorgdiensten' hebben een aantal gemeenten kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld over het gebruik van digitale informele zorgdiensten (BUUV, We Helpen). De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in een Prezi presentatie.

Resultaten pilot ‘Informatie over informele zorg’ (gemeente Enschede/VWS)

Deze samenvatting geeft een beschrijving van de resultaten van de pilot ‘Informatie over informele zorg’, uitgevoerd in 2013. Hierin onderzochten gemeente Enschede en het ministerie van VWS samen welke informatie over informele zorg gewenst is en hoe landelijke en lokale informatie samengebracht kan worden.

Verslag sociale kaart voor gemeenten

Het verslag 'sociale kaart' is bedoeld ter ondersteuning van gemeenten (en andere partijen) bij het gebruik maken van de sociale kaart. De sociale kaart is een hulpmiddel voor het vindbaar maken van informatie op het gebied van zorg, welzijn, wonen en werk.