Archieven per steekwoord: e-health

Terugblik eHealth Stedenestafette 19 november

Op het ECP jaarcongres dat afgelopen 19 november in Den Haag gehouden werd, vond een nieuwe sessie in de serie ''eHealth Stedenestafette'' plaats. De discussie werd hierin gevoerd over de rol van zorgverleners en het hoe zij kunnen samenwerken met gemeenten en andere partijen om samen doelen te bereiken.

Opschaling eHealth in de zorg

eHealth krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Echter, er wordt nog te weinig gedaan met de beschikbare kennis en mogelijkheden die er zijn. De Zorgende Stad zet zich in om huidige trajecten rondom eHealth zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, partijen te informeren en enthousiasmeren en goede initiatieven vanuit regio’s voor implementatie op te halen.

Burger aan de macht: een debat over zorg, ICT en eigen verantwoordelijkheid

Van burgers wordt verwacht dat ze in toenemende mate hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook voor hun gezondheid en welbevinden. Vragen waar het debat zich op richt zijn: Welke rol kan ICT daarbij spelen? Hoe krijgen we het voor elkaar dat mensen massaal gebruik gaan maken van e-health toepassingen? Waarom is er nog geen Elektronisch patiënten dossier? Wat staat ons eigenlijk in de weg en welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar? Hoe stellen we mensen beter in staat ook elkaar te helpen? Het is tijd voor een doorbraak!

Nictiz boek over keurmerken in de zorg en zorg-ICT

Het boek Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg is een co-creatie van Nictiz en het Kwaliteitsinstituut van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en is samengesteld met experts uit de gezondheidszorg. Het boek biedt een praktisch overzicht van kwaliteitsverklaringen van producten, diensten, instellingen en managementsystemen in de zorg en de zorg-ICT.

E-health: klein beginnen in samenwerking met gebruikers

Steeds meer eerstelijns zorggroepen en gezondheidscentra bieden hun patiënten een online portaal aan. Het gebruik valt echter tegen. Vilans onderzocht bij twee zorggroepen het daadwerkelijke gebruik van patiëntenportalen. Conclusie: geslaagde e-health begint klein en in samenwerking met gebruikers.

Publicatie ‘Zorg op afstand’ Actiz

Zorg op afstand: een publicatie over het inzetten van communicatietechnieken in de zorg. Gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Meer informatie is te vinden op www.zorgopafstand.nl

Boekje succesvol ondernemen met e-health

In dit boekje van het lectoraat ‘ICT-innovaties in de zorg’ van Hogeschool Windesheim worden vier innovatieroutes beschreven. Dit zijn verschillende paden die een ondernemer kan bewandelen om een eHealth-innovatie te laten landen in de zorg.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Doe mee!

De zomer maakt weer plaats voor de herfst. De afgelopen maanden leek het erg rustig in overheidsland, maar als Zorgende Stad hebben we niet stil gezeten. Graag willen we de nieuwe projecten/processen en updates met jullie delen. Ook jou bijdrage is van belang, dus doe mee!

Werkprogramma Zorgende Stad vastgesteld

Zorgende Stad timmert aan de weg en richt zich op thema’s zoals eHealth, domotica en informele zorg. Haar focus ligt daarbij op gerichte acties in: Het verkrijgen van bestuurlijk commitment Realiseren van een proeftuin / delen van lessons learned Implementatie en opschalen van innovatieve zorgtoepassingen. Lees verder →