Rolling agenda kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn

In de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT. De focus ligt met name op de informatievoorziening aan de burger en vraag en aanbod/marktplaatsen.

Bij de Digitale Steden Agenda werken we met een ‘rolling agenda’. De kick-off bijeenkomst heeft geleid tot een eerste agenda. Deze wordt continue ge-update afhankelijk van de behoeften en wensen uit de praktijk

Rolling agenda/actielijst

Vraagstuk 1: juiste informatie op het juiste moment

  • Deelnemers kenniskring delen goede voorbeelden met elkaar van steden die erin slagen om het informatieaanbod goed te laten aansluiten bij de behoefte van de patiënt/burger. Hiervoor hebben wij een (tijdelijk) digitaal platform opgestart waarop iedereen content kan plaatsen http://zorgendestad.tumblr.com
  • Deelnemers kenniskring delen publicaties, blogs en andere relevante documenten met betrekking tot de informatievoorziening zorg en welzijn.
  • Zorgende Stad interviewt gemeente Amsterdam over aanpak rondom platform sociaal domein
  • Zorgende Stad deelt de resultaten van drie lopende onderzoeken van Alares, Insight Zorg en Dialogic rondom de informatievoorziening in het sociaal domein.
  • Zorgende Stad brengt verslag uit van bijeenkomsten met regionale en landelijke partners, zoals het VISD traject van VNG/KING en de sessie op 27 juni over eHealth vanuit het ECP platform voor de informatiesamenleving.
  • Zorgende Stad zoekt samen met het thema ‘Onze Stad’ meer praktische tips en tools die samenwerking tussen gemeenten en burgers kunnen bevorderen.
  • Zorgende Stad spreekt verder bilateraal met een aantal deelnemers van de Kenniskring over de opgehaalde ideeën en conclusies.

Vraagstuk 2: informele zorg en samenredzaamheid

  • Deelnemers delen onderling initiatieven/goede ervaringen/publicaties via http://zorgendestad.tumblr.com
  • Deelnemers met goede suggesties/ideeën voor agenda/actielijst van de kenniskring nemen contact op met Zorgende Stad.
  • Voortzetten roadshow rondom informele zorg en samenredzaamheid (1e geslaagde roadshow in Wierden)

Je kunt niet meer reageren.