Reisleider gezocht in het doolhof van de informatievoorziening

Het thema van de DSA bijeenkomst op 3 juni was de digitale informatievoorziening aan de burger op het gebied van zorg en welzijn. Een kort verslag van de bijeenkomst en interessante uitkomsten van het onderzoek door Alares.

De bijeenkomst start met de presentatie van Ralph Boeije naar content ontsluiting in het sociaal domein. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het VISD programma (visd.nl) van VNG/KING. Alares organiseerde in de afgelopen weken een tweetal bijeenkomst met burgers & content aanbieders (zoals Jalp, opvoeden.nl). Tijdens de sessie vandaag werden gemeenten om hun input gevraagd.

bijeenkomst 1

Doolhof van de informatievoorziening

Een van de belangrijke conclusies: de informatievoorziening is voor de burger een groot doolhof. De burger heeft behoefte aan

 1. een betrouwbare reisleider die helpt om hen te begeleiden bij deze zoektocht
 2. een vertrouwde partner die zekerheid kan bieden bij een bedreigende situatie (ziekte)

Een interessante opmerking vanuit de gemeente Eindhoven: dus we bouwen eerst een doolhof, en dan moeten we mensen hierin gaan begeleiden? Moeten we er juist niet voor zorgen dat we het doolhof gaan afbreken?

bijeenkomst 2

Belang van vertrouwen

Een tweede conclusie is dat vertrouwen van groot belang is bij het doelgericht informeren van burgers in het sociaal domein. Het blijkt uit het onderzoek dat burgers de gemeente wel vertrouwen als stabiele, betrouwbare organisatie, maar dat ze minder vertrouwen hebben in de gemeente als inhoudelijk expert op het gebied van informatievoorziening zorg en welzijn.

alares2

Uitdagingen voor gemeenten

Gemeenten delen vervolgens hun ervaring met het integraal beschikbaar maken van informatie via digitale toepassingen. Ze noemen de volgende uitdagingen: 

 • De hoeveelheid aan informatie, betrouwbaarheid en versnippering
 • Bestaande websites en portals worden niet goed gebruikt en zijn niet altijd up-to-date
 • Het aanbod van digitale toepassingen is zo divers: hoe maken we een keuze
 • Verschuiving van dienstverlenend naar klantgericht werken (hoe wordt de burger goed geholpen)

Gemeente Amsterdam is op dit moment bezig met het maken van een digitaal platform voor het sociaal domein: een soort app-store waarop informatie over websites, maar ook zorgmarktplaatsen te vinden is. De komende weken zullen we hier meer aandacht aan besteden in onze nieuwsbrief.

Streven naar integraliteit

Een ander punt van aandacht is het streven naar integraliteit. Dat wil zeggen dat er één systeem (liefst landelijk) zou zijn waarop alle informatie te vinden is. Dit is volgens de onderzoekers niet haalbaar. Er moet vooral gefocust worden op vindbaarheid en toepasbaarheid en dit linken aan lokale organisaties.

De bijeenkomst wordt afgesloten met de volgende quote:

alares3

Verdiepende sessie

In de tweede sessie schuiven ook ondernemers, adviseurs en kennisinstellingen aan om concreet aan de slag te gaan met ideeën om de informatievoorziening te optimaliseren.

Een aantal conclusies van deze bijeenkomst

 1. Genoeg gepraat, aan de slag! Kies iets en ga er ervaring mee opdoen.
 2. In vervolgsessies samen met de burger aan de slag.
 3. Proefondervindelijk leren
 4. Behoefte aan instrumenten die samenwerking tussen gemeenten en burger kunnen bevorderen
 5. Potentie laten zien van goed lopende initiatieven

Verslag sessie 3 juni 2014

Heb jij kennis of affiniteit met dit onderwerp? En wil je graag leren van hoe andere gemeenten of partijen dit aanpakken? Meld je dan aan voor de  Yammer van de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn of neem contact op met danielle@digitalestedenagenda.nl. In de kenniskring werken we aan actuele onderwerpen op het snijvlak van ICT en zorg.

Meer informatie over de kenniskring  

 

 

Je kunt niet meer reageren.