Geslaagde kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid

Op 20 maart 2014 organiseerde de Digitale Steden Agenda een kick-off bijeenkomst voor de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn. In de kenniskring werken gemeenten, ondernemers, kenniswerkers en burgers gezamenlijk aan vraagstukken rondom zelfredzaamheid van de burger en het benutten van de kansen van ICT.

De kick-off vond plaats in ‘In de Ruimte’: een inspirerende plek aan de Utrechtse grachten. Met een goede opkomst van 43 deelnemers was het een geslaagde bijeenkomst!

IMG_7438

Verslag bijeenkomst

De middag startte met een aantal presentaties, waaronder het verhaal van Cora Postema. Als sprekende mantelzorger verwoord zij vandaag het perspectief van de burger. Ze hield de bijeenkomst gefocust door deelnemers de vraag te stellen: ‘en waar is de patiënt in het verhaal’? Na de pauze gingen de deelnemers aan de slag in het innovatiecafé. Deze creatieve methode werd ingezet om gezamenlijk vanuit ervaringen tot ideeën te komen en deze uit te werken tot een actieplan.

IMG_7488

Het vervolg

De kenniskring zal een platform bieden voor uitwisseling van kennis, ervaring, delen van goede initiatieven en het opstarten van gezamenlijke implementatietrajecten rondom zelfredzaamheid en ICT. Onderwerpen die vanuit de deelnemers worden aangedragen worden op de agenda gezet. Op dit moment is er veel aandacht voor digitale informatievoorziening, maar ook onderwerpen zoals vraag en aanbod en het persoonlijk gezondheidsdossier zullen een plek krijgen.

Op de volgende pagina plaatsen we alle informatie over de kenniskring

Laat zien: kenniskring zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn

IMG_7477

Deelnemende partijen aan de kenniskring

Gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede, Geertruidenberg, Geldrop-Mierlo, Haarlem, Helmond, Leeuwarden, Rotterdam, Schijndel, Smallingerland, Tilburg, Wierden, Smallingerland, Utrecht, Zaanstad, Zoetermeer,

All care systems, Altertief, Beweging 3.0, Biblionet ID, Domotica Platform Nederland, Eerste verdieping, Eigenkrachtwijzer, Gociety, Insight Zorg, MHIM, Mind Matters, Nederland ICT, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), NICTIZ, Persoonlijk Zorgnetwerk, Regelhulp, Sprekende Mantelzorgers, Vilans, TU Twente, Welzijn 30, Zorgaccent,

Ook meedoen?

Wil je als gemeente, ondernemer, onderzoeker of actieve burger aansluiten bij deze kenniskring. Stuur dan een e-mail naar danielle@digitalestedenagenda.nl zodat we je op de hoogte kunnen houden.

Heb je goede ideeën, initiatieven, handige rapporten die je wilt delen met de kenniskring. Die ontvangen wij heel graag! Stuur ze per e-mail naar danielle@digitalestedenagenda.nl

IMG_7448

Je kunt niet meer reageren.