eHealth koffer biedt overzicht

Platform GEEF uit Leeuwarden ontwikkelde een eHealthkoffer: een digitale ‘gereedschapskoffer’ waarin zorg – en welzijnswerkers een overzichtelijk aanbod van eHealth toepassingen vinden, specifiek toepasbaar voor hun werkzaamheden en cliënten. We stelden Laura Vuijk, initiatiefnemer en werkzaam bij Platform Geef, een aantal vragen over deze toolkit.

Vertel eens iets meer over de eHealth koffer

De eHealthkoffer biedt zorg – en welzijnswerkers een overzichtelijk aanbod van toepassingen, die specifiek toepasbaar zijn voor hun werkzaamheden en cliënten. De inhoud bestaat uit apps of websites die de medewerkers op hun smartphone of tablet kunnen openen, en dus overal ter plekke kunnen gebruiken. De eHealthkoffer zet in op toepassingen die meerwaarde hebben voor de medewerker (bijvoorbeeld een app met informatie over medicatie) of voor de cliënt (een online behandeling voor mensen met licht depressieve klachten).

Voor wie is deze eHealth koffer interessant?

De eHealthkoffer is bedoeld voor iedere praktijkwerker in het brede scala van zorg en welzijn. Voor elke doelgroep binnen elke organisatie of gemeente maken we een eHealthkoffer op maat. Door de medewerkers uit te rusten met eHealth-toepassingen die specifiek bij hun werkzaamheden (en dus cliënten) passen, hebben zij meer mogelijkheden om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. En door de expertise van de medewerkers (wat heeft mijn cliënt nodig) te koppelen aan onze expertise (welke eHealth-toepassingen kun je het beste waarvoor gebruiken), borgt een organisatie de kwaliteit van zorg en leren ze hun medewerkers op een betrouwbare manier meer met eHealth te werken.

Wat is de meerwaarde van de eHealthkoffer?

De meerwaarde van de eHealthkoffer is dat medewerkers zelf niet meer door het oerwoud aan eHealth-toepassingen hoeven te worstelen en gestimuleerd worden om gebruik te maken van kwalitatief goede apps en websites. Daarnaast worden medewerkers tijdens het onderzoek uitgenodigd om hun ervaringen te delen en uit te wisselen met collega’s. De eHealthkoffer is een middel om de medewerkers bekend te maken met een andere manier van denken, namelijk niet alleen doorverwijzen van professional naar professional, maar ook naar alternatieve hulpmiddelen, zoals eHealth. Daarnaast kan er zoveel verschil zitten tussen medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie of uit een andere regio, dat het op maat maken van elke eHealthkoffer van groot belang is.

Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie?

De eHealthkoffer is een project vanuit Platform GEEF, maar draait sinds enkele maanden ook als deelproject binnen de Wmo werkplaats Friesland. Vanuit beiden ben ik aanspreekpunt en kunnen mensen contact met mij opnemen voor informatie. Ik heb ook een aantal documenten bijgevoegd:

Voorbeeld eHealth koffer + onderzoeksrapport
Artikel eHealth koffer in tijdschrift Geron
Korte omschrijving van project op Wmo werkplaats

Contactgegevens

Laura Vuijk
Onderzoeker – Platform GEEF
l.vuijk@platformgeef.nl
058 251 2604
www.platformgeef.nl

Je kunt niet meer reageren.