8 ideeën voor digitale informatievoorziening Zorg en Welzijn

In de kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn werken gemeenten, burgers, ondernemers en kenniswerkers samen aan het bevorderen van zelfredzaamheid met behulp van ICT.

IMG_7486

Tijdens de kick-off bijeenkomst op 20 maart zijn deelnemers in het innovatiecafé -onder begeleiding van Claudia Landewé, Insights Zorg – aan het werk gezet. Ze zijn samen gekomen tot een aantal ideeën over het organiseren van een goede informatievoorziening zorg & welzijn. Deze ideeën worden in een vervolgsessie verder uitgewerkt.

1. Koppeling van systemen:

inwoners krijgen toegang tot informatie over zorg en welzijn op meerdere plekken (sociale kaart, google, telefoon, wijkteam, buuv) en deze systemen zijn met elkaar gekoppeld.

2. Dorpsondersteuner:

Intermediair tussen inwoners en wijkteam, tussen digitaal en fysiek, helpt burger bij toegang tot zorg.

3. Digitale tafels

Digitale tafels met een i-pad/laptop interface waarmee mensen kunnen leren hoe ze om moeten gaan met digitale middelen, vrijwilligers helpen met het gebruik (bijv. in bibliotheek) à digivaardigheden

4. Draagvlak bij bestuurders

Bewustwordingsproces in gang zetten om meer aandacht te besteden aan (belang van) goede informatievoorziening zorg en welzijn.

5. Klik-bel en ontmoet systeem

Inwoners komen in zo min mogelijk stappen tot kwalitatief goede informatie. Eerst via internet, dan bellen en dan ontmoeten. Niet alle informatie hoeft lokaal te worden verzameld. Algemene informatie kan nationaal worden verkregen en lokaal kunnen wijkgegevens worden toegevoegd.

6. Lego bouwstenen

Basisstructuur wordt aangeleverd, hiermee kunnen mensen zelf dingen inrichten die ze nodig hebben. Zodat het past bij wat je nodig hebt. De gemeente levert de infrastructuur, wijst wegen en bewaakt de continuïteit.

7. Wijkgerichte aanpak

Combineren wonen, welzijn, arbeid middels een digitale keukentafel aanpak, wijkgerichte aanpak met de burger centraal, inzet van vrijwilligers via netwerk, zowel anoniem als persoonlijk.

8. Faciliteren zelfredzaamheid

Aanpak om zelfredzaamheid te faciliteren: aansluiten bij energie, lokaal, van onderop samen met systemen, makkelijk maken, juiste mensen bij elkaar, rol van gemeente, betrekken stakeholders, iteratief.

Je kunt niet meer reageren.